Kaupunginhallitus, kokous 31.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Eroilmoitus luottamustehtävästä / Prakash Dhakal

JARDno-2022-129

Valmistelija

  • Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Prakash Dhakal on 25.1.2022 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa Järvenpään kaupungin luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

Prakash Dhakal on toiminut opetus- ja kasvatuslautakunnassa Mikko Laakkosen henkilökohtaisena varajäsenenä. 

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kuntalain 71 §:n 1-kohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Kuntalain 78 §:n 1 mom:n mukaisesti, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi.

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Prakash Dhakalille eron opetus- ja kasvatuslautakunnan varajäsenyydestä.
  2. valita Mikko Laakkoselle opetus- ja kasvatuslautakuntaan henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KV