Kaupunginhallitus, kokous 30.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Vuoden 2017 talousarvion investointiosan muutos

JARDno-2017-1726

Valmistelija

  • Timo Väisänen, talouspäällikkö, timo.vaisanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kunnallistekniikka investoinnit

Keskustan kehittämisen osalta Perhelän alueen johtosiirroista jää toteutumatta kaupungin sisäisissä tuloissa Järvenpään Vedeltä vesihuollon osalta 610 000 euroa, sillä johtosiirtojen toteutus tulee siirtymään vuodelle 2018. Kaupungin sisäisissä vesihuollon tuloissa Psl-Rki lisäraiteen 1.vaiheen sisäiset tulot lisääntyvät 70 000 euroa ja Pietilän yritysalueen sisäiset tulot 180 000 eurolla sekä Välskärinkadun pumppaamon tulot 90 000 euroa.Kaupungin sisäiset tulot Järvenpään Vedeltä vähentävät kaupungin ulkoisia menoja saman verran edellä mainituissa hankkeissa.

Pietilän alueen ulkoisista menoista on säästymässä noin 470 000 euroa, koska Vähänummentien liittymäalueen rakentamista yritysalueelle ei voida käynnistää ennen kuin asemakaava on saanut lainvoiman ja tiesuunnitelma on hyväksytty Liikennevirastossa. Säästyneistä rahoista 200 000 euroa on tarkoitus käyttää Lasten ja Nuorten palvelualueen Eteran ensikertaiseen kalustamiseen. Summa siirretään investointiosan kohtaan kalusto ja aineettomat hyödykkeet.

Järvenpään Vesi

Keskustan kehittämisen osalta sisäisiä menoja säästyy noin 610 000 euroa johtuen johtosiirtojen siirtymisestä pääosin vuodelle 2018. Säästyneet sisäiset menot siirretään Psl-Rki 1.vaihe 70 000 euroa, Pietilän yritysalue 180 000 euroa sekä Välskärinkadun pumppaamo 90 000 euroa ja loppu 270 000 euroa Järvenpään Veden 100 % omiin investointeihin. Järvenpään Vesi kohdentaa 100%:sia määrärahoja haja-asutusalueen vesihuollon rakentamiseen Haarajoella, kohteena Leppätien haja-asutusalueen vesihuollon rakentaminen Pähkinäpuuntieltä kohti Leppätietä, sekä saneerausvelan lyhentämiseen vesihuoltokohteissa muun muassa Puotilantiellä, Tanhumäentiellä sekä Salpatiellä.

Järvenpään Veden sisäisistä investointimenoista siirretään ulkoisiin investointimenoihin 270 000 €, Järvenpään Veden 100 % omiin investointikohteisiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja, erkki.kukkonen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle että se hyväksyy vuoden 2017 talousarvion investointiosan muutokset liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

KV, talouspalvelut, Antti Peltola, Olli Keto-Tokoi, Sampo Perttula, Kaarina Laine, Ari Kaunisto, Marketta Niemi, Marju Taurula

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)

Käsitellyt asiat