Kaupunginhallitus, kokous 30.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Valtuustoaloite, Pirjo Komulainen ja 42 valtuutettua: Nuoriso-osastoiden B11 ja B19 sekä sairaalakoulun siirtämisestä Helsinkiin vasta Laakson sairaalan uusien osastojen ja koulutilojen valmistuttua

JARDno-2017-1727

Perustelut

Kaupunginvaltuusto, 23.10.2017, § 62

Esitämme, että Järvenpään kaupunginhallitus esittää HUS:n hallitukselle, että Kellokosken sairaalan nuoriso-osastot B11 ja B19 sekä sairaalakoulu siirtyvät Ohkolasta Helsinkiin vasta Laakson sairaalan uusien nuorten hoitoon tarkoitettujen osastojen ja koulutilojen valmistuttua.

Perustelut:

1. Huoli keskiuusimaalaisten perheiden lasten ja nuorten psykiatristen palveluiden tasosta, palveluiden saannista ja opetuksen yhdistämisestä hoitoon.

2. Ohkolan sairaalan tilat valmistuivat kesäkuussa vuonna 2014. Tilat on suunniteltu toimiviksi vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon. Tiloihin on turvallisesti ja toimivasti yhdistetty opetukseen tarvittavat tilat. Kiinteistön täydellinen peruskorjaus maksoi noin 14-20 miljoonaa euroa veronmaksajien rahoja. Sairaalaa mainostettiin valmistuessaan HUSin nykyaikaisimmaksi sairaalaksi, jossa on myös hyvä sisäilmanlaatu, mikä luonnollisesti tukee lasten ja nuorten hoidon jatkamista Kellokosken Ohkolan sairaalassa.

3. Osastot B11 ja vaikeasti oireilevien lasten ja nuorten osasto B19 on saatu alkuvaikeuksien jälkeen hyvään toimintaan. Siirto psykiatriakeskukseen selkeästi huonompiin ja toimimattomampiin tiloihin aiheuttaa turhaa pelkoa ja ahdistusta psykiatrisista ongelmista kärsiville lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Osaston uudelleen käynnistäminen ja saman toimintakyvyn saavuttaminen kuin nyt vie ainakin kahdesta kolmeen vuoteen, vaikka henkilökunta pääosin sama kuin nyt.

4. Nuoriso-osastojen B11 ja B19 siirtämistä Helsinkiin perusteltiin psykiatrisista ongelmista kärsivien lasten ja nuorten pääsemisellä kotikaupunkiin. Kellokoskella Ohkolan sairaalassa osastoilla B11 ja B19 olevista nuorista helsinkiläisiä on hoidettu 1/2015 - 4/2017 välisenä aikana 6,8 %. Tällekään argumentille ei siis ole mitään perustetta.

5. Keski-Uudenmaan vaativaa erityisopetusta on hoidettu Tuusulan toimesta Kellokosken sairaalan nuoriso-osastojen yhteydessä jo 38 vuotta hyvässä yhteistyössä. Osastot ja sairaalakoulu toimivat saumattomasti yhteen, siitä esimerkkinä lukemattomat oppivelvollisuutensa suorittaneet psyykkisesti sairastavat nuoret. Kiireellinen, nopeutettu siirto vaarantaa tulevien palveluiden suunnittelun ja aiheuttaa kunnille valtavan paineen vaativan erityisopetuksen järjestämiseksi tässä aikataulussa.

6. Siirron yhteydessä ollaan myös vähentämässä nuorisopsykiatrisia paikkoja ainakin neljällä.. Samoin esitetään tiiviimpää yhteistyötä alueen lastensuojelulaitosten kanssa. Kellokoskella tämä yhteistyö on toiminut jo usean vuosikymmenen. Lastensuojelulaitoksilla ei ole mahdollisuutta hoitaa vaativasti oireilevia lapsia ja nuoria, vaan siihen tarvitaan psykiatrista erikoissairaanhoitoa ja siihen mitoitettua kokenutta ammattihenkilöstöä. Mutta hyvällä yhteistyöllä on saatu sairaalajaksot harventumaan ja lyhemmiksi.

7. Keskusteluissa alan ammattilaiset pitävät väliaikaista siirtoa Kellokosken Ohkolasta Helsinkiin väliaikaisiin tiloihin huonona ratkaisuna.

8. Kellokoski pienenä yksikkönä on ollut aina valmis ja nopea sopeutumaan oireilevien lasten ja nuorten hoidossa tarvittaviin muutoksiin ja osastoprofiileihin hoidon laadun parantamiseksi. Osasto B19 on rakennettu juuri vaikeasti oireilevien lasten ja nuorten tarpeisiin. Tilat vaikea ottaa muuhun järkevään käyttöön.

Päätös

Valtuusto merkitsee valtuustostoaloitteen tiedoksi ja lähettää asian kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

_______________________________________________________________________________________________________

Ehdotus

Esittelijä

  • Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja, erkki.kukkonen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen edelleen sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueelle valmisteltavaksi.

Käsittely

Ennen asian käsittelyä Kaarina Wilskman poistui kokoustilasta esteellisenä (hallintolain 28 §:n 5-kohdan mukainen yhteisöjäävi), eikä osallistunut asiasta käytävään keskusteluun.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti yhtyä aloitteen sisältöön ja toimittaa sen eteenpäin asianosaisille tahoille.

Tiedoksi

Palvelualuejohtaja

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)

Käsitellyt asiat