Kaupunginhallitus, kokous 30.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Valtuustoaloite, Mikko Vesterinen ja 36 valtuutettua: Järvenpään kaupungin liittymisestä resurssiviisaiden edelläkävijäkaupunkien verkostoon

JARDno-2017-1728

Valmistelija

  • Laura Kattelmäki, lakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto, 23.10.2017, § 63

FISU-verkosto (Finnish Sustainable Communities) on edelläkävijäkuntien verkosto, joka tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2015 mennessä. FISU-kunta toimii yhteistyössä paikallisten yhteisöjen ja yritysten kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on tuoda esille paikalliset vahvuudet ja edesauttaa alueen kestävää hyvinvointia sekä lisätä työllisyyttä.

Tällä hetkellä FISU-verkostoon kuuluu kahdeksan kuntaa (Forssa, Ii, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Turku ja Vaasa). FISU-verkoston avulla kunnat ovat voineet toteuttaa kuntakohtaisia tehokkaita toimenpiteitä. Esimerkiksi Iin kunta voitti lokakuussa FISU-verkoston tukemana Euroopan Unionin ilmastopalkinnon, joka on tuonut kunnalle arvokasta kansainvälistä huomiota. FISU-verkoston palvelukeskukset antavat kunnille asiantuntija-apua sekä hoitavat yleistä viestintää. Keskukset laskevat kaupungeille lähtötilanteet kasvihuonepäästöjen, materiaalihäviöiden ja ekologisen jalanjäljen suhteen. Niiden pohjalta kunnat voivat suunnitella toimenpiteitään.

Järvenpään kaupunki on toiminut pitkään esimerkillisenä ympäristötoimijana Keski-Uudenmaalla. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Järvenpään kaupunki on onnistunut vähentämään kasvihuonepäästöjä 33 % ja rakentamaan Suomen ensimmäisen nollaenergiatalon sekä Joutsen-merkittyjä vuokra-asuntoja. Päästöjen vähennys on ylittänyt reippaasti Kuuma-seudun yhteisen tavoitteen, joka on 25 % vuoteen 2020 mennessä.

Nykyisessä kaupungin strategiassa asetetaan tavoitteiksi parantaa alueen ympäristön laatua ja terveellisyyttä sekä kohdistaa resurssit tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Hyvien liikenneyhteyksien, monipuolisen viheralueverkoston ja onnistuneen pohjatyön ansiosta Järvenpäällä on edellytykset olla Suomen ensimmäinen ekokaupunki sekä johtava taloudellinen ja ympäristöllinen toimija Uudenmaan alueella.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Järvenpään kaupunki arvioi FISU-verkostoon liittymisen edellytykset, jotta Järvenpää voisi liittyä mahdollisimman pian resurssiviisaiden edelläkävijäkuntien verkostoon.

Päätös

Valtuusto merkitsee valtuustostoaloitteen tiedoksi ja lähettää asian kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

_______________________________________________________________________________________________________

Ehdotus

Esittelijä

  • Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja, erkki.kukkonen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen edelleen kaupunkikehitysyksikön valmisteltavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Elinkeinojohtaja

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)

Käsitellyt asiat