Kaupunginhallitus, kokous 30.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Sopimus Kuntien Tiera Oy:n kanssa Tieran verkkokaupan käyttämisestä pääasiallisena hankintakanavana

JARDno-2017-1276

Valmistelija

  • Pentti Laari, tietohallintopäällikkö, pentti.laari@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunki on mukana KL-Kuntahankintojen yhteishankintasopimuksessa IT-laitteista ja niihin liittyvistä palveluista. Sopimustoimittajana on Dustin Finland Oy. Sopimuskausi päättyy 1.11.2017. Kaupunki on ilmoittanut KL-Kuntahankinnoille kiinnostuksensa koskien kyseisen tuoteryhmän seuraavaa kilpailutusta/sopimusta, mutta kaupunki ei ole sitoutunut kilpailutukseen eikä sopimukseen. Kiinnostuksen ilmaiseminen ei sido kaupunkia millään tavalla.

Järvenpään kaupunki oli mukana KL-Kuntahankintojen yhteishankintasopimuksessa matkapuhelimista ja niihin liittyvistä palveluista. Sopimustoimittaja on ollut Data-Info Oy. Sopimuskausi päättyi 30.9.2017. Kaupunki on ilmoittanut KL-Kuntahankinnoille kiinnostuksensa koskien kyseisen tuoteryhmän seuraavaa kilpailutusta/sopimusta, mutta kaupunki ei ole sitoutunut kilpailutukseen eikä sopimukseen. Kiinnostuksen ilmaiseminen ei sido kaupunkia millään tavalla.

Kaupungin tietohallinnon arvion mukaan on perusteltua siirtyä käyttämään Kuntien Tiera Oy:n verkkokauppaa.

Kuntien Tiera Oy:n verkkokauppa on Tieran kilpailuttama kuntien ICT-tarpeisiin suunniteltu ICT-laitteiden, -ohjelmistojen ja -palvelujen hankintakanava, jossa toimittajat tuovat tuotteensa ja hintansa esille verkkokauppamaisesti. On todennäköistä, että pidemmällä tähtäimellä ns. verkkokauppatyyppinen alusta seuraa paremmin markkinahintoja kuin neljän vuoden päähän ulottuva sopimus. Lisäksi Tieran verkkokauppaan voidaan keskittää sekä matkapuhelin- että IT-laiteostokset, mikä helpottaa tilausten suorittamista, kun tilaukset voi tehdä yhdestä paikasta ja yhdellä tavalla. Tieran verkkokauppa ei edellytä sitoutumista eikä vähimmäisostoja tietyksi määräajaksi, vaan asiakas voi käyttää tätä myös yhtenä hankintakanavanaan. Tarvittaessa tämä siis mahdollistaa hankintojen tekemisen muualta, kuitenkin kansallisten kynnysarvojen puitteissa. Toki tätä vaihtoehtoa tulisi käyttää ainoastaan poikkeustapauksissa tietohallinnon toimesta, jos jostain syystä toimittajan toimituskyky ei vastaa odotusarvojamme.

Kuntien Tiera Oy on hankintalain (1397/2016) mukainen sidosyksikkö. Hankintalain 15 §:n mukaan lakia ei sovelleta hankintaan, jonka hankintayksikkö tekee sidosyksiköltään. Järvenpään kaupunki on yksi Kuntien Tieran omistajista. Tieran mukaan hankintalain ns. ulosmyynnin raja (enintään viisi prosenttia ja enintään 500 000 euroa) ei ylity Tieran kohdalla. Tieralta saadun selvityksen perusteella muutkin hankintalaissa olevat sidosyksikköä koskevat määritelmät täyttyvät Tieran kohdalla. Näin ollen Järvenpään kaupunki voi tehdä hankintoja Kuntien Tiera Oy:ltä ilman kilpailutusta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja, erkki.kukkonen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää:

  • tehdä toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen Kuntien Tiera Oy:n kanssa Tieran verkkokaupan käyttämisestä pääasiallisena hankintakanavana.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti jättää asia pöydälle.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)

Käsitellyt asiat