Kaupunginhallitus, kokous 30.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Kaupunginjohtajan palvelussuhteen luonne

JARDno-2017-1496

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen on ilmoittanut kirjallisesti irtisanoutuvansa kaupunginjohtajan virasta eläköitymisen vuoksi 1.5.2018 alkaen.

Hallintosäännön luvun 4 § 46 mukaan kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginjohtajan ja myöntää näin ollen hänelle myös eron virasta.

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto myöntää Erkki Kukkoselle eron kaupunginjohtajan virasta 1.5.2018 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupungijohtaja Erkki Kukkosen irtisanouduttua kaupunginjohtajan virasta eläköitymisen vuoksi 1.5.2018 lähtien, tulee henkilöstöasiainjaoston hallintosäännön luvun 2 § 14 mukaisesti aloitta  uuden kaupunginjohtajan rekrytoinnin valmistelu. Kaupunginhallitus on käsitellyt  iltakoulussa 2.10.2017 ja 9.10. 2017 rekrytoinnin aikataulua. Aikataulun laatimisen  lähtökohtina ovat:

 • riittävä valmisteluaika lokakuussa
 • hakuaika 1.-30.11.2017
 • haastateltavien valinta 18.12.2017 kaupunginhallituksen kokouksessa
 • tammikuussa 2018 haastattelut ja henkilöarvioinnit
 • helmikuussa kaupunginhallituksen esitys valtuustolle uuden kaupunginjohtajan valinnasta sekä valtuuston päätös uudesta kaupunginjohtajasta

Henkilöstöjohtaja esittelee suunniteltua rekrytoinnin aikataulua henkilöstöasiainjaoston kokouksessa.

Käsittely:

Todettiin yksimielisesti, että hakuaika on 9.-30.11.2017, muutoin esitetyn mukaisesti. Viikon lisäaika on tarpeellinen, jotta valintaprosessin alkuvalmisteluun saadaan riittävästi aikaa. Samoin valtuusto tekisi päätöksen helmikuussa.

Aikataulu olisi seuraava:

 • riittävä valmisteluaika lokakuussa
 • hakuaika 9.-30.11.2017
 • haastateltavien valinta 18.12.2017 kaupunginhallituksen kokouksessa
 • tammikuussa 2018 haastattelut ja henkilöarvioinnit
 • kaupunginhallituksen esitys valtuustolle uuden kaupunginjohtajan valinnasta sekä valtuuston päätös uudesta kaupunginjohtajasta helmikuussa

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että hallitus päättää hyväksyä kaupunginjohtajan rekrytoinnin aikataulun

Päätös

Hyväksyttiin täsmennetyn aikataulun mukaisesti.

Valmistelija

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginjohtajan irtisanouduttua kaupunginjohtajan virasta eläköitymisen vuoksi 1.5.2018 lähtien, tulee henkilöstöasiainjaoston aloittaa uuden kaupunginjohtaja rekrytoinnin valmistelu hallintosäännön luvun 2 § 14 mukaisesti.  

Henkilöstöasiainjaosto vastaa hallintosäännön perusteella valtuusto- tai hallitustason päätöstä edellyttävien rekrytointien valmistelusta.  Henkilöstöasiainjaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle sekä valintatoimikunnan kokoonpanon ja tehtävät että rekrytoinnin aikataulun. Henkilöstöasiainjaosto seuraa valmisteluvastuuseensa perustuen valintatoimikunnan työn etenemistä  kokouksissaan syksyn 2017 ja alkutalven 2018 aikana.

Käsittely:

Päätettiin yksimielisesti poistaa esittelytekstistä ensimmäisen kappaleen lause:

"Osana valmistelua kaupunginhallitus asettaa uuden kaupunginjohtajan rekrytoinnin valintatoimikunnan, jonka kokoonpano on henkilöstöasiainjaostoa laajempi. Kaupunginhallitus määrittelee valintatoimikunnan tehtävät, joita ovat mm. kaupunginjohtajan viran täyttöön liittyvän prosessin hoitaminen, haastattelut ja tarvittavien henkilöarviointien organisointi."

Esittelytekstin viimeiseen kappaleeseen tehtiin seuraavat täsmennykset:

Vanha teksti

Koska henkilöstöasiainjaosto vastaa hallintosäännön perusteella valtuusto- tai hallitustason päätöstä edellyttävien rekrytointien valmistelusta, ehdottaa henkilöstöasiainjaosto kaupunginhallitukselle sekä valintatoimikunnan kokoonpanon ja tehtävät sekä rekrytoinnin aikataulun. Henkilöstöasiainjaosto seuraa valmisteluvastuuseensa perustuen valintatoimikunnan työn etenemistä  kokouksissaan syksyn 2017 ja alkutalven 2018 aikana.

Uusi teksti:

Henkilöstöasiainjaosto vastaa hallintosäännön perusteella valtuusto- tai hallitustason päätöstä edellyttävien rekrytointien valmistelusta.  Henkilöstöasiainjaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle sekä valintatoimikunnan kokoonpanon ja tehtävät että rekrytoinnin aikataulun. Henkilöstöasiainjaosto seuraa valmisteluvastuuseensa perustuen valintatoimikunnan työn etenemistä  kokouksissaan syksyn 2017 ja alkutalven 2018 aikana.

Hyväksyttiin yksimielisesti tehdyt muutokset esittelytekstiin.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus nimittää kaupunginjohtajan rekrytointiin liittyvän valintatoimikunnan

 • puheenjohtajan, jäsenet, sihteerin sekä asiantuntijat
 • tehtävät

Päätös

Henkilöstöasiainjaosto ehdottaa, että kaupunginhallitus nimeää toimikunnan seuraavien periaatteiden mukaan:

Toimikuntaan nimetään 

 • Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajistot sekä 
 • niiden valtuustoryhmien edustajat, jotka eivät kuulu em. puheenjohtajistoihin.
 • puheenjohtajana toimii valtuuston puheenjohtaja
 • valinnoissa huomioidaan tasa-arvolain vaatimukset (kumpaakin sukupuolta väh. 40 %)
 • valtuustoryhmät voivat nimetä edustajan ryhmään mahdollisten esteellisyyksien kohdalla
 • asiantuntijaksi nimetään henkilöstöjohtaja Päivi Autere
 • pöytäkirjanpitäjänä toimii kaupunginlakimies Petja Harakka

Tehtävien osalta ehdotetaan, että niihin kuuluisivat:

 • kaupunginjohtajan rekrytointiprosessin aikataulusta ja läpiviennistä vastaaminen

Henkilöstöasiainjaosto ehdottaa lisäksi, että kaupunginhallitus määrittää valintatoimikunnan vastuiden ja valtuuksien rajat

Perustelut

Henkilöstöasiainjaosto 10.10.2017

§ 9 Eron myöntäminen Erkki Kukkoselle kaupunginjohtajan virasta


JARDno-2017-1496


Liitteet
1 Erkki Kukkosen eroilmoitus kaupunginjohtajan virasta.pdf


Kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen on ilmoittanut kirjallisesti irtisanoutuvansa kaupunginjohtajan virasta eläköitymisen vuoksi 1.5.2018 alkaen. Hallintosäännön luvun 4 § 46 mukaan kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginjohtajan ja myöntää näin ollen hänelle myös eron virasta.


Ehdotus
Esittelijä: Päivi Autere, henkilöstöjohtaja


Henkilöstöasiainjaosto päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto myöntää Erkki Kukkoselle eron kaupunginjohtajan virasta 1.5.2018 alkaen.


Päätös
Hyväksyttiin.

-----------------------------------

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Erkki Kukkoselle myönnetään eron kaupunginjohtajan virasta 1.5.2018 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Käsittely:

Puheenjohtaja Ulla-Mari Karhu jääväsi itsensä asian käsittelystä ja poistui kokoustilasta ennen asian käsittelyn aloittamista. Kokouksen puheenjohtajana tästä hetkestä eteenpäin toimi 2. varapuheenjohtaja Mikko Taavitsainen.

Henkilöstöjohtaja piti asiaesittelyn. Esittelymateriaali päätettiin lisätä asialle liitteeksi.

Eemeli Peltonen totesi valtuustoryhmien esitykset toimikunnan jäseniksi, jotka hyväksyttiin yksimielisesti:

Markku Tenhunen (kd.)

Mimmi Asikainen (vas.)

Tomi Passi (kesk.)

Kaisa Saarikorpi (vihr.)

Lisäksi todettiin yksimielisesti estyneiden, asemavaltuutuksen perusteella muutoin nimetyksi tulleiden tilalle nimettävät jäsenet:

Pirjo Komulainen (sdp) (Ulla-Mari Karhun tilalle)

Kaarina Wilskman (kok.) (Helinä Pertun tilalle)

Lisäksi todettiin yksimielisesti asemavaltuutuksen perusteella seuraavat jäsenet.

Puheenjohtaja Eemeli Peltonen (sdp.) (kv pj)

Tero Rantanen (kok.) (kv 2. vpj)

Mika Gilan (Plus) (kv 1. vpj)

Mikko Taavitsainen (PS) (kh 2. vpj)

Todettiin yksimielisesti, että varapuheenjohtajana toimii Mika Gilan (Plus).

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä kaupunginjohtajan valintatoimikunnan seuraavin periaattein:

Toimikuntaan nimetään

 • Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajistot sekä 
 • niiden valtuustoryhmien edustajat, jotka eivät kuulu em. puheenjohtajistoihin.
 • puheenjohtajana toimii valtuuston puheenjohtaja
 • valinnoissa huomioidaan tasa-arvolain vaatimukset (kumpaakin sukupuolta väh. 40 %)
 • valtuustoryhmät voivat nimetä edustajan ryhmään mahdollisten esteellisyyksien kohdalla
 • asiantuntijaksi nimetään henkilöstöjohtaja Päivi Autere
 • pöytäkirjanpitäjänä toimii kaupunginlakimies Petja Harakka

Kaupunginhallitus päättää lisäksi, että valintatoimikunnan tehtäviin kuuluu:

 • kaupunginjohtajan rekrytointiprosessin aikataulusta ja läpiviennistä vastaaminen

Kaupunginhallitus päättää määrittää valintatoimikunnan vastuiden ja valtuuksien rajat

Päätös

Päätettiin yksimielisesti nimetä valintatoimikuntaan seuraavat henkilöt:

 • Markku Tenhunen (kd.)
 • Mimmi Asikainen (vas.)
 • Tomi Passi (kesk.)
 • Kaisa Saarikorpi (vihr.)
 • Pirjo Komulainen (sdp) 
 • Kaarina Wilskman (kok.) 
 • puheenjohtaja Eemeli Peltonen (sdp.) (kv pj)
 • Tero Rantanen (kok.) (kv 2. vpj)
 • varapuheenjohtaja Mika Gilan (Plus) (kv 1. vpj)
 • Mikko Taavitsainen (PS) (kh 2. vpj)
 • henkilöstöjohtaja Päivi Autere (asiantuntija)
 • kaupunginlakimies Petja Harakka (pöytäkirjanpitäjä)

Lisäksi päätettiin, että

 • valintatoimikunta vastaa kaupunginjohtajan rekrytointiprosessin aikataulusta ja läpiviennistä 

Kaupunginhallitus päätti valintatoimikunnan vastuiden ja valtuuksien rajat seuraavasti:

Valintatoimikunta

 • laatii ja päättää valintakriteerit/osaamisprofiilin ja hakukuulutuksen sisällön 
 • tekee ansiovertailut, käy läpi hakemukset, muodostaa kokonaiskuvan hakijoista
 • ehdottaa kh:lle haastateltaviksi valittavat henkilöt
 • haastattelee ensimmäiselle haastattelukierrokselle valitut henkilöt
 • ehdottaa kh:lle haastattelujen ja hakemusten perusteella henkilöarviointiin lähetettäväksi valittavat henkilöt

Valmistelija

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Käsittely:

Todettiin yksimielisesti, että aikataulu on tavoiteaikataulu ja että pykälän liitteeksi otetaan aikataulun kuvaus.

Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti ehdotustaan. Alkuperäinen ehdotus oli:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaupunginjohtajan rekrytoinnin aikataulun seuraavasti:

 • riittävä valmisteluaika lokakuussa
 • hakuaika 9.-30.11.2017
 • haastateltavien valinta 18.12.2017 kaupunginhallituksen kokouksessa
 • tammikuussa 2018 haastattelut ja henkilöarvioinnit
 • kaupunginhallituksen esitys valtuustolle uuden kaupunginjohtajan valinnasta sekä valtuuston päätös uudesta kaupunginjohtajasta helmikuussa

Esittelijän muuttunut ehdotus kuului seuraavasti:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaupunginjohtajan rekrytoinnin tavoiteaikataulun seuraavasti:

 • riittävä valmisteluaika lokakuussa
 • hakuaika 9.-30.11.2017
 • haastateltavien valinta 18.12.2017 kaupunginhallituksen kokouksessa
 • tammikuussa 2018 haastattelut ja henkilöarvioinnit
 • kaupunginhallituksen esitys valtuustolle kaupunginjohtajan virkavaalin järjestämisestä sekä valtuuston päätös uudesta kaupunginjohtajasta helmikuussa 

   

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaupunginjohtajan rekrytoinnin tavoiteaikataulun seuraavasti:

 • riittävä valmisteluaika lokakuussa
 • hakuaika 9.-30.11.2017
 • haastateltavien valinta 18.12.2017 kaupunginhallituksen kokouksessa
 • tammikuussa 2018 haastattelut ja henkilöarvioinnit
 • kaupunginhallituksen esitys valtuustolle kaupunginjohtajan virkavaalin järjestämisestä sekä valtuuston päätös uudesta kaupunginjohtajasta helmikuussa 

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginjohtaja Erkki Kukkosen irtisanouduttua kaupunginjohtajan virasta 1.5.2018 lähtien, on kaupunginhallitus päättänyt kokouksessaan 16.10.2017 §106 uuden kaupunginjohtajan rekrytoinnin aikataulusta. Aikataulun mukaisesti henkilöstöasiainjaosto päättää 7.11.2017 kokouksessaan viran kelpoisuusehdoista ja viran haettavaksi julistamisesta. Ennen kuin henkilöstöasiainjaosto päättää viran haettavaksi julistamisesta, on päätettävä kaupunginjohtajan toimikaudesta eli siitä haetaanko uusi kaupunginjohtaja toistaiseksi voimassa olevaan palvelusuhteeseen vai määräajaksi.

Kuntalaissa on erikseen määräykset kunnanjohtajan viran täyttämisestä. Kuntalain 7. luvun § 41 mukaan valtuusto valitsee kaupunginjohtajan joko määräajaksi tai toistaiseksi. Määräajan pituudesta  ei ole  laissa määräyksiä, vaan asia on kunnan harkinnassa. Järvenpään kaupungin hallintosäännössä ei ole suoraa määräystä siitä, mikä toimielin päättää kaupunginjohtajan toimikauden pituudesta eli palvelussuhteen luonteesta. Hallintosääntö määrittelee  ainoastaan, että valtuusto valitsee kaupunginjohtajan ja henkilöstöasiainjaosto vastaa valtuusto- ja hallitustason virkojen täytön valmistelusta. Hallintosäännön luku 4 § 46 mukaan  kaupunginhallitus päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta, sekä vakinaisten että määräaikaisten virkojen osalta. Edellä kuvattuun perustuen on perusteltua, että kaupunginjohtajan ottamisesta määräajaksi tai toistaiseksi päättää kaupunginhallitus henkilöstöasiainjaoston esityksestä. Mikäli kaupunginhallitus päättää kaupunginjohtajan palvelussuhteen luonteen olevan määräaikainen, tulee samalla päättää myös määräajan pituudesta.

Kuntaliiton julkaisusarjan (2/2017) selvitys - Kunnanjohtajan virkojen kiinnostavuus 1996 - 2016 -  on nähtävänä kokouksessa. Selvityksessä kuvataan tehdyn tutkimuksen tuloksia kuntajohtajien virkojen kiinnostavuudesta ja  täyttämisestä sekä kunnanjohtajien palvelussuhteen luonteista eli sitä onko virat täytetty määräaikaisesti vai toistaiseksi voimassa oleviksi.

Koska henkilöstöasiainjaosto käsittelee asiaa kokouksessaan aamulla 30.10.2017, täydennetään henkilöstöasiainjaoston päätöksen mukainen päätösehdotus kaupunginhallituksen esityslistalle vasta jaoston kokouksen päätyttyä.

Henkilöstöasiainjaosto, 30.10.2017, § 14

Kaupunginjohtaja Erkki Kukkosen irtisanouduttua kaupunginjohtajan virasta 1.5.2018 lähtien, on kaupunginhallitus päättänyt kokouksessaan 16.10.2017 §106  uuden kaupunginjohtajan rekrytoinnin aikataulusta. Aikataulun mukaisesti henkilöstöasiainjaosto päättää 7.11.2017 kokouksessaan viran kelpoisuusehdoista ja viran haettavaksi julistamisesta. Ennen kuin henkilöstöasiainjaosto päättää viran haettavaksi julistamisesta, on päätettävä kaupunginjohtajan toimikaudesta eli siitä haetaanko uusi kaupunginjohtaja toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen vai määräajaksi.

Kuntalaissa on erikseen määräykset kunnanjohtajan viran täyttämisestä. Kuntalain 7. luvun § 41 mukaan valtuusto valitsee kaupunginjohtajan joko määräajaksi tai toistaiseksi. Määräajan pituudesta  ei ole  laissa määräyksiä, vaan asia on kunnan harkinnassa. Järvenpään kaupungin hallintosäännössä ei ole suoraa määräystä siitä, mikä toimielin päättää kaupunginjohtajan toimikauden pituudesta eli palvelussuhteen luonteesta. Hallintosääntö määrittelee  ainoastaan, että valtuusto valitsee kaupunginjohtajan ja henkilöstöasiainjaosto vastaa valtuusto- ja hallitustason virkojen täytön valmistelusta. Hallintosäännön luku 4 § 46 mukaan  kaupunginhallitus päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta, sekä vakinaisten että määräaikaisten virkojen osalta. Edellä kuvattuun perustuen on perusteltua, että kaupunginjohtajan ottamisesta määräajaksi tai toistaiseksi päättää kaupunginhallitus henkilöstöasiainjaoston esityksestä. Mikäli kaupunginhallitus päättää kaupunginjohtajan palvelussuhteen luonteen olevan määräaikainen, tulee samalla päättää myös määräajan pituudesta.

Kuntaliiton julkaisusarjan (2/2017) selvitys - Kunnanjohtajan virkojen kiinnostavuus 1996 - 2016 -  on liitteenä. Selvityksessä kuvataan tehdyn tutkimuksen tuloksia kuntajohtajien virkojen kiinnostavuudesta ja  täyttämisestä sekä kunnanjohtajien palvelussuhteen luonteista eli sitä onko virat täytetty määräaikaisesti vai toistaiseksi voimassa oleviksi.

Käsittely
Kaupunginjohtajan viran luonteesta käytiin keskustelua ja todettiin, että mikäli virka olisi määräaikainen, tulisi pituuden olla sellainen, ettei päättymisajankohta mene päällekkäin kuntavaalien kanssa.
Henry Berg teki käsittelyn kuluessa Timo Ijäksen kannattamana ehdotuksen, että kaupunginjohtajan virka on määräaikainen.

Tiia Lintula teki käsittelyn kuluessa Kaarina Wilskmanin kannattamana ehdotuksen, että kaupunginjohtJn virka on toistaiseksi voimassa oleva.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaksi toisistaan poikkeavaa kannatettua ehdotusta, asiasta oli äänestettävä. Käytettiin äänestystapana sähköistä äänestystä.

Äänestys
JAA= määräaikainen virka (Henry Berg)
EI= toistaiseksi voimassa oleva virka (Tiia Lintula)

Äänestyksen tulos
JAA 2 ääntä, EI 2 ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että koska äänestys päättyi 2-2, puheenjohtajan ääni ratkaisi äänestyksen lopputuloksen. Henkilöstöasiainjaosto päätti siten ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginjohtajan virkasuhde on toistaiseksi voimassa oleva.
 

Päätösehdotus

Henkilöstöasiainjaosto päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että hallitus päättää

 • kaupunginjohtajan toimikauden pituuden joko määräaikaiseksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi

Päätös

Äänin 2 JAA-ääntä, 2 EI-ääntä (puheenjohtajan ääni) henkilöstöasiainjaosto päätti ehdottaa kaupunginhallitukselle, että se päättää että kaupunginjohtajan virka on toistaiseksi voimassa oleva.

Ehdotus

Esittelijä

 • Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginjohtajan virka on toistaiseksi voimassa oleva.

Käsittely

Seuraavat henkilöt poistuivat ennen asian käsittelyä kokoustilasta esteellisinä (hallintolain 28 §:n 1-kohdan mukainen osallisuusjäävi / 3-kohdan mukainen intressijäävi), eivätkä osallistuneet asiasta käytävään keskusteluun:

Helinä Perttu (varalla Liina-Lyydia Jämsä)
Antti Peltola
Erkki Kukkonen
Ulla-Mari Karhu (varalla Emmi Mäkinen)
Tarja Edry

Käsittelyn kuluessa Jarno Hautamäki (SDP) ehdotti Katja Revon (Plus) kannattamana, että kaupunginhallitus päättää, että kaupunginjohtajan virka on määräaikainen, kahdeksan (8) vuotta.

Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa tehtiin kannatettu muutosehdotus, asiasta oli äänestettävä. Äänestystavaksi valittiin sähköinen äänestys.

Päätös

Äänestyksen jälkeen äänin 5 JAA-ääntä, 5 EI-ääntä (puheenjohtajan ääni) ja 0 TYHJÄÄ kaupunginhallitus päätti, että kaupunginjohtajan virka on määräaikainen, kahdeksan (8) vuotta. Äänestystuloksen mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisi lopputuloksen.

Äänestystulokset

 • Jaa 5 kpl 50%

  Kaarina Wilskman, Mikko Päivinen, Petri Graeffe, Tiia Lintula, Liina-Lyydia Jämsä

 • Ei 5 kpl 50%

  Jarno Hautamäki, Henry Berg, Mikko Taavitsainen, Katja Repo, Emmi Mäkinen


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)

Käsitellyt asiat