Kaupunginhallitus, kokous 30.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kaupunginhallitukselle tiedoksi seuraavat asiakirjat

- Järvenpään eläkeneuvoston toimintasuunnitelma syksy 2017

- Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 17.10.2017 pöytäkirjan sisällysluettelo

- Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän syysyhtymäkokouksen 15.11.2017 esityslista

Asiakirjat kokonaisuudessaan ovat nähtävänä kokouksessa sekä kaupungin kirjaamossa sen aukioloaikoina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja, erkki.kukkonen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)

Käsitellyt asiat