Kaupunginhallitus, kokous 29.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Varsinainen yhtiökokous 31.3.2020 / Järvenpään Mestariasunnot Oy

JARDno-2021-559

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään Mestariasunnot Oy:ltä on tullut kokouskutsu 31.3.2021 pidettävään varsinaiseen yhtiökokouksen. Kokouksessa käsitellään vuoden 2020 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus. Lisäksi päätetään mm. hallituksen jäsenten lukumäärästä, jäsenten valinnasta sekä palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista.

Mestariasunnot Oy:n hallituksessa ovat toimineet:

 • Tarja Edry puheenjohtaja
 • Paavo Peltosaari varapuheenjohtaja
 • Kaija Tuuri
 • Kari-Pekka Rosenholm
 • Hannu Laalo
 • Tiia Östberg
 • Laura Virkkunen
 • Jaana Suopellonmäki
 • Sven-Erik Thodén

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 1. nimetä kaupungin edustajaksi Mestariasunnot Oy:n 31.3.2021 yhtiökokoukseen kaupunkikehitysjohtaja Olli Keto-Tokoin ja nimetyn ollessa estynyt valtuuttaa kaupunginjohtajan nimeämän edustajan. 
 2. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä yhtiön hallituksen jäsenet 
 3. päättää todeta, että yhtiön hallituksen esitykset yhtiökokoukselle voidaan hyväksyä.

 

Käsittely

Toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi selosti asiakohtaa § 72.

Esittelijä ehdotti asian palauttamista valmisteluun.

Kokoustauko kello 15.47 - 15.57.

Päätös

Asia palautettiin valmisteluun.

Perustelut

Kaupunginhallitus 15.3.2021 §:ssä 72 palautti asian valmisteluun. Päätösehdotusta on jatkovalmistelussa muokattu.

IL

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 1. nimetä kaupungin edustajaksi Mestariasunnot Oy:n 31.3.2021 yhtiökokoukseen kaupunkikehitysjohtaja Olli Keto-Tokoin ja nimetyn ollessa estynyt valtuuttaa kaupunginjohtajan nimeämän edustajan. 
 2. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä hallituksen jäsenet sekä
 3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen hyväksyä yhtiöjärjestyksen muutoksen siten, että hallituksen varajäseniä koskeva kirjaus poistetaan ja että hallituksen jäsenet nimetään määräajaksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Mestariasunnot Oy, nimetty