Kaupunginhallitus, kokous 29.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Puheenjohtajien jaoston kokoonpanon täydentäminen

JARDno-2019-1868

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hallintosäännön 11 §:n mukaan kaupunginhallituksella on kolme jaostoa:

 1. talousjaosto
 2. henkilöstöasiainjaosto sekä
 3. puheenjohtajien jaosto

Puheenjohtajien jaosto huolehtii kaupungin strategian ohjauksesta ja seurannasta, toimielinten ja palvelualueiden keskinäisen yhteistyön edistämisestä sekä kaupungin yleistä toimintaa koskevien laajojen kehittämishankkeiden ohjauksesta.

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää toimikaudekseen

 1. nimetä puheenjohtajien jaoston siten, että valtuustossa edustettuina olevat valtuustoryhmät tulevat jaostossa edustetuiksi 
 2. nimetä valittujen jäsenten joukosta varapuheenjohtajan

 

Päätös

Käsittelyn aikana kaupunginhallitus päättää toimikaudekseen 1.6.2019-31.5.2021 

1. nimetä puheenjohtajien jaoston siten, että valtuustossa edustettuina olevat valtuustoryhmät tulevat jaostossa edustetuiksi ja

2. nimetä valittujen jäsenten joukosta varapuheenjohtajan seuraavasti

Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto

kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimii Helinä Perttu sekä 1. varapuheenjohtajana Tomi Passi ja 2. varapuheenjohtaja Ulla-Mari Karhu

Valtuuston puheenjohtajisto

kaupunginvaltuuston puheenjohtajana Eemeli Peltonen sekä 1. varapuheenjohtajana Henry Berg ja 2. varapuheenjohtajana Tiia Lintula

Lautakuntien puheenjohtajina toimivat 

Opetus- ja kavatuslautakunnan puheenjohtajana Satu Tuominen,

Kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtajana Pirjo Komulainen,

Hyvinvointilautakunnan puheenjohtajana Marko Koskela,

Muina jäseninä toimivat

Mikko Taavitsainen, Markku Tenhunen ja Ossi Kaminen

Valmistelija

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 3.6.2019 puheenjohtajien jaoston. Päätöksen jälkeen valtuustoryhmien kokoonpanoissa on tapahtunut muutoksia.

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää tehdä tarvittavat muutokset jaoston kokoonpanoon.

 

Käsittely

Käsittelyn kuluessa Helinä Perttu esitti, että Petri Graeffe lisätään puheenjohtajien jaoston kokoonpanoon.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Ossi Kaminen on 23.7.2019 toimittamallaan kirjeellä pyytänyt eroa Järvenpään kaupungin kunnallisista luottamustehtävistä. Kaminen on puheenjohtajien jaoston jäsen.

Kaupunginhallituksen kokouksessaan 3.6.2019 valitseman puheenjohtajien jaoston jäseniä ovat:

Helinä Perttu

Tomi Passi

Ulla-Mari Karhu

Eemeli Peltonen

Henry Berg

Tiia Lintula

Satu Tuominen

Pirjo Komulainen

Marko Koskela

Mikko Taavitsainen

Markku Tenhunen

Ossi Kaminen

 

17.6.2019 kaupunginhallitus täydensi puheenjohtajien jaoston kokoonpanoa valtuustoryhmien kokoonpanoissa tapahtuneiden muutosten vuoksi, ja valitsi Petri Graeffen kokoonpanoon.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää valita Ossi Kamisen sijaan varsinaisen jäsenen puheenjohtajien jaostoon sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Käsittely

Käsittelyn kuluessa Mimmi Launiala ehdotti Jenni Komosta valittavaksi jäseneksi puheenjohtajien jaostoon.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti valita Ossi Kamisen tilalle Jenni Komonen

Valmistelija

Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

3.6.2019 §160 kaupunginhallitus päätti toimikaudekseen 1.6.2019-31.5.2021 nimetä puheenjohtajien jaoston siten, että valtuustossa edustettuina olevat valtuustoryhmät tulevat jaostossa edustetuiksi.

17.6.2019 §178 kaupunginhallitus täydensi kokoonpanoa valtuustoryhmien kokoonpanoissa on tapahtuneiden muutosten vuoksi.

28.6.2019 § 208 kaupunginhallitus täydensi kokoonpanoa valiten eronneen luottamushenkilön tilalle uuden.

 

Valtuustoryhmien kokoonpanoissa on tapahtunut muutoksia. Peter Hagman on eronnut KD:n valtuustoryhmästä ja perustanut Pienen ihmisen asialla -nimisen valtuustoryhmän.

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä Peter Hagmanin puheenjohtajien jaoston kokoonpanoon.

 

 

Päätös

Asian käsittely siirretään jatkokoukseen 15.4.2020.

Valmistelija

Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Asia siirrettiin 14.4. kokouksesta käsiteltäväksi jatkokoukseen.

3.6.2019 §160 kaupunginhallitus päätti toimikaudekseen 1.6.2019-31.5.2021 nimetä puheenjohtajien jaoston siten, että valtuustossa edustettuina olevat valtuustoryhmät tulevat jaostossa edustetuiksi.

17.6.2019 §178 kaupunginhallitus täydensi kokoonpanoa valtuustoryhmien kokoonpanoissa on tapahtuneiden muutosten vuoksi.

28.6.2019 § 208 kaupunginhallitus täydensi kokoonpanoa valiten eronneen luottamushenkilön tilalle uuden.

 

Valtuustoryhmien kokoonpanoissa on tapahtunut muutoksia. Peter Hagman on eronnut KD:n valtuustoryhmästä ja perustanut Pienen ihmisen asialla -nimisen valtuustoryhmän.

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä Peter Hagmanin puheenjohtajien jaoston kokoonpanoon.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Jenni Komonen 1.9.2020 toimittamallaan kirjeellä pyytänyt eroa Järvenpään kaupungin puheenjohtajien jaoston jäseyydestä.

Kaupunginhallitus on päätöksellään 3.6.2019 § 160 valinnut vuosille 2019-2021 puheenjohtajien jaoston ja kokoonpanoon tulleista muutoksista päätökset näkyvät jäsenien perässä suluissa.

Puheenjohtajien jaoston jäseniä ovat;

 • Helinä Perttu
 • Henry Berg
 • Ulla-Mari Karhu
 • Pirjo Komulainen
 • Marko Koskela
 • Tiia Lintula
 • Tomi Passi
 • Eemeli Peltonen
 • Mikko Taavitsainen
 • Markku Tenhunen
 • Satu Tuominen
   
 • Petri Graeffe (17.6.2019 § 178)
 • Jenni Komonen (26.8.2019 § 208)
 • Hagman Petri (15.4.2020 § 132)
   

Vasemmistoliitto esittää puheenjohtajien jaoston kokoonpanon täydentämistä siten, että Jenni Komosen tilalle valittaisiin Mimmi Launiala.

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 1. myöntää Jenni Komoselle eron puheenjohtajien jaoston jäsenyydestä ja
 2. valita puheenjohtajien jaostoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi Mimmi Launialan.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

3.6.2019 §160 kaupunginhallitus päätti toimikaudekseen 1.6.2019 - 31.5.2021 nimetä puheenjohtajien jaoston siten, että valtuustossa edustettuina olevat valtuustoryhmät tulevat jaostossa edustetuiksi.

Valtuustoryhmien kokoonpanoissa on tapahtunut muutoksia. Lassi Markkanen on ilmoittanut 15.2.2021 erostaan Järvenpää Plus valtuustoryhmästä ja perustanut Markkanen -nimisen valtuustoryhmän.

IL

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä Lassi Markkasen puheenjohtajien jaoston kokoonpanoon valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Nimetty, listatiimi