Kaupunginhallitus, kokous 29.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Konsernipalvelujen käyttösuunnitelman toteuma 2020

JARDno-2020-2651

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marjut Tikkanen, laskenta-asiantuntija, marjut.tikkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi konsernipalveluiden ja tilaomistuksen käyttösuunnitelman vuodelle 2020 kokouksessaan 3.2.2020 § 22. Käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan kolmannesvuosittain johdon raportoinnin aikataulussa.

Liitteenä on konsernipalveluiden ja tilaomistuksen käyttösuunnitelman toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisvertailu vuoden toiselta kolmannekselta, 1.1.-31.8.2020.

Pykälän oheen on liitetty esitysmateriaali sitovuustasojen tilanteesta.

 

KR

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä konsernipalvelujen ja tilaomistuksen käyttösuunnitelman tavoitteiden toteumat ajalta 1.1.-31.8.2020 liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Tämä asia käsiteltiin § 364 jälkeen.

Valmistelija

  • Marjut Tikkanen, laskenta-asiantuntija, marjut.tikkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi konsernipalveluiden ja tilaomistuksen käyttösuunnitelman vuodelle 2020 kokouksessaan 3.2.2020 § 22. Käyttösuunnitelmien toteutumisesta raportoidaan vuonna 2020 johdon raportointiaikataulun mukaisesti kolmannesvuosittain. 

Liitteenä on konsernipalveluiden ja tilaomistuksen käyttösuunnitelman toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisvertailu vuoden 2020 lopussa.

KR

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä konsernipalvelujen käyttösuunnitelman tavoitteiden toteumat ajalta 1.1.2020 - 31.12.2020 liitteen mukaisesti.

 

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin § 78 jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Konsernipalvelujen johtoryhmä, laskentapäällikkö, tilapäällikkö