Kaupunginhallitus, kokous 29.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 300 Tietohallintojohtajan rekrytointi

JARDno-2018-3118

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 17.9.2018 tietohallintojohtajan viran perustamista. Mikäli kaupunginhallitus päättää perustaa tietohallintojohtajan viran,​ käynnistäisi henkilöstöasiainjaosto  rekrytoinnin hallintosäännön 3 luvun 45 §:n perusteella. Hallintosäännön määräyksen mukaan viran julistaa haettavaksi se,​ jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran,​ johon kaupunginhallitus valitsee viranhaltijan,​ julistaa kuitenkin haettavaksi kaupunginhallituksen henkilöstöasiainjaosto. Edellisestä poikkeaa kaupunginjohtajan rekrytointi,​ jonka valmistelusta päättää kaupunginhallitus.

Tietohallintojohtajan virka siajaitsee Konsernipalveluissa,​ on johtavan viranhaltijan virka  ja rinnastettavissa asiakkuusjohtajan virkaan. Näin ollen valinnan virkaan tekee kaupunginhallitus henkilöstöasiainjaoston esityksestä.

Alustava rekrytointiaikataulu:

20.9.-​4.10.2018 klo 15.00 hakuaika

23.10.2018 henkilöstöasiainjaosto,​ haastattelut

13.11.2018 kaupunginhallitus päätös valinnasta

Tietohallintojohtajan osaamisprofiili ja hakukuulutus tuodaan kokoukseen.

Työnvaativuuden arviointi suoritetaan Hay Groupin työnvaativuusarviontijärjestelmän avulla,​ kuten muidenkin ylempien johtajien työnvaativuus on arvioitu. Työnvaativuuteen perustuvasta palkkauksesta henkilöstöasiainjaosto päättää rekrytoinnin edetessä.

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

 

Henkilöstöasiainjaosto päättää,​ mikäli kaupunginhallitus kokouksessaan 17.9.2018 perustaa tietohallintojohtajan viran,​ että

 

 • viran hakuaika on 27.9. - ​25.10.2018 klo 15.00

 

 • viran kelpoisuusehtona  on ylempi korkeakoulututkinto tai korkeakoulututkinto tietotekniikan alalta. Eduksi katsotaan monipuolinen kokemus käytännön tietojärjestelmäratkaisuista ja näyttöä onnistuneista, loppuun asti viedyistä kehittämishankkeista

 

 • virka on johtavassa asemassa oleva viranhaltijan virka,​ jota koskee Kvtes: työaikaluvun § 21 määräykset

 

Lisäksi henkilöstöasiainjaosto päättää antaa kaupunginjohtajalle valtuudet tarvittaessa muokata hakukuulutusta ja jatkaa hakuaikaa.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Valmistelija

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tietohallintojohtajan hakuaika on päättynyt 25.10.2018, klo 15.00. Hakuajan päättymiseen mennessä tietohallintojohtajan tehtävää haki 30 henkilöä ja lisäksi yksi hakemus saapui myöhässä. Henkilöstöasiainjaoston jäsenet ovat saaneet sähköisen linkin hakijoiden hakemuksiin Laura-järjestelmään. Henkilöstöasianjaosto valitsee kokouksessaan haastateltavaksi kutsuttavat. Haastattelut on suunniteltu pidettäväksi 6.11.2018, klo 16.30 eteenpäin.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

 

Henkilöstöasiainjaosto päättää valita tietohallintojohtajaksi hakeneista ennakkotehtävän suorittavat henkilöt.

 

Päätös

 

Henkilöstöasiainjaosto päätti valita tietohallintojohtajan virkaan hakeneista seuraavat henkilöt suorittaamaan ennakkotehtävän:

 

Ahopelto Kari

Autio Virva

Eriksson Ethel

Hiltunen Teemu

Kautto Ilkka

Kivinen Jussi

Kyöttilä Jaakko

Paavola Risto

Pallaspuro Toni

Rosendahl Esa

Ryynänen Antti

Tikkanen Sami

Vainio Arto

 

 

 

 

 

Valmistelija

Virpi Kolehmainen, palvelussuhdepäällikkö, virpi.kolehmainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaosto on kokouksessaan 6.11.2018 ennakkotehtävien ja hakemusten perusteella valinnut haastateltavaksi kutsuttavat henkilöt. Henkilöstöasiainjaosto haastattelee hakijat. Henkilöstöasiainjaosto nimeää henkilöarviointiin lähetettävät henkilöt haastatelluista hakijoista.

 

Ehdotus

Esittelijä

Virpi Kolehmainen, palvelussuhdepäällikkö, virpi.kolehmainen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää haastatella valitut hakijat ja lähettää haastatelluista valitut henkilöt henkilöarviointiin.

Päätös

Henkilöstöasiainjaosto haastatteli seuraavat henkilöt:

08:45 – 09:30 (henkilötiedot poistettu)

09:43 – 10:37 (henkilötiedot poistettu)

10:45 – 11:38 (henkilötiedot poistettu)

(11:45 – 12:30 LOUNAS)

12:30 – 13:10 (henkilötiedot poistettu)

13:20 – 14:13 (henkilötiedot poistettu)

14:27 – 15:10 (henkilötiedot poistettu)

ja päätti lähettää henkilöarviointeihin seuraavat henkilöt:

(henkilötiedot poistettu) ja (henkilötiedot poistettu).

Valmistelija

Virpi Kolehmainen, palvelussuhdepäällikkö, virpi.kolehmainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaosto on kokouksessaan 31.10.2018 valinnut tietohallintojohtajaksi hakeneista ne hakijat, joille lähetettiin ennakkotehtävä. Henkilöstöasianjaosto valitsee kokouksessa 6.11.2018 ennakkotehtävien ja hakemusten perusteella haastateltavaksi kutsuttavat henkilöt. Henkilöstöasiainjaosto päivittää rekrytointiaikataulun hakuprosessin mukaiseksi siten että prosessiin lisätään yksi ylimääräinen henkilöstöasiainjaoston kokous.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto valitsee hakemusten ja pyydettyjen ennakkotehtävien perusteella haastateltavaksi kutsuttavat tietohallintojohtajaksi hakeneista.

Päätös

Henkilöstöasiainjaosto päätti kutsua tietohallintojohtajahakijoiden joukosta haastatteluun seuraavat hakijat (aakkosjärjestyksessä):

6 hakijaa

6 hakijaa

6 hakijaa

6 hakijaa

6 hakijaa

6 hakijaa

Valmistelija

Virpi Kolehmainen, palvelussuhdepäällikkö, virpi.kolehmainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tietohallintojohtajan virka on ollut julkisesti haettavana 27.9 -  25.10.2018 välisen ajan. Hakuajan päättymiseen mennessä tietohallintojohtajan virkaa haki 30 henkilöä.

Henkilöstöasiainjaosto päätti kokouksessaan 6.11.2018 § 94 lähettää haastattelluista hakijoista henkilöarviointiin neljä hakijaa.

Tietohallintojohtajan rekrytointi on edennyt henkilöstöasiainjaoston valintaesityksen tekemiseen kaupunginhallitukselle. Henkilöstöasiainjaosto kuulee kokouksessa henkilöarviontien tulokset ja päättää esittää kaupunginhallitukselle kokoukseen 29.11.2018 tietohallintojohtajaksi valittavan henkilön.

Ehdotus

Esittelijä

Virpi Kolehmainen, palvelussuhdepäällikkö, virpi.kolehmainen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää

 • tietohallintojohtajaksi valittavan henkilön
 • viran hoidon aloitus sopimuksen mukaan
 • että päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan
 • että tietohallintojohtajan viran koeaika on kuusi kuukautta
 • tietohallintojohtajan virka on johtavan viranhaltijan virka, johon sovelletaan Kvtes:n työaikaluvun § 21 määräyksiä

Lisäksi henkilöstöasiainjaosto päättää, että tietohallintojohtajan palkka määräytyy työn vaativuuden arvioinnin perusteella ja määrittää palkan.

Käsittely:

Kokouksessa oli paikalla Cresco Oy:n konsultti esittelemässä soveltuvuusarviointien tuloksia.

Päätös

Henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää

 • valita tietohallintojohtajaksi Toni Pallaspuron
 • viran hoidon aloitus sopimuksen mukaan
 • että päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan
 • että tietohallintojohtajan viran koeaika on kuusi kuukautta
 • tietohallintojohtajan virka on johtavan viranhaltijan virka, johon sovelletaan Kvtes:n työaikaluvun § 21 määräyksiä

Lisäksi henkilöstöasiainjaosto päättää, että tietohallintojohtajan palkka määräytyy työn vaativuuden arvioinnin perusteella ja määrittää kokonaispalkaksi 7500 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 • valita tietohallintojohtajaksi kauppatieteiden maisteri Toni Pallaspuron
 • viran hoidon aloitus sopimuksen mukaan
 • että päätös on ehdollinen siihen saakka,​ kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan
 • että tietohallintojohtajan viran koeaika on kuusi kuukautta
 • tietohallintojohtajan virka on johtavan viranhaltijan virka,​ johon sovelletaan Kvtes:n työaikaluvun § 21 määräyksiä

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Valittava henkilö, resina, hakijat, henkilöstöjohtaja

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kaupunginhallitukselle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
    
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
    
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
    
Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
    
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivänä kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin  lähettämisestä.
    
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
    
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
    
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
    
Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Kaupunginhallitus
    
Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi 
    
Puh. vaihde: (09) 27 191
Kirjaamo on avoinna ma-to klo 9.00-15.00 ja pe klo 9.00-13.00.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12, 04401 Järvenpää. Avoinna ma-ke klo 9.00-15.00, to 9.00-16.00 ja pe 8.00-13.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
    
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

-    päätös, johon haetaan oikaisua
-    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
-    millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös pyydetään antamaan tiedoksi sähköisenä  viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.