Kaupunginhallitus, kokous 29.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 302 Eroanomus HUS valtuuston jäsenyydestä / Latva-Karjamaa Raija

JARDno-2018-4098

Valmistelija

  • Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunginvaltuuston puheenjohtaja on toimittanut kaupungille FT Raija Latva- Karjanmaan sähköpostin, jossa hän ilmoittaaa joutuvansa eroamaan HUS:n valtuuston jäsenyydestä  työesteiden takia.

Tästä syystä kaupunginvaltuuston on nimettävä Järvenpäälle uusi edustaja HUS:n valtuustoon.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin on säädetty kuntalain 76 §:ssä. HUS:n valtuustoon vaalikelpoisia ovat sen mukaan henkilöt, jotka lain 71 §:ssä säädetyllä tavalla ovat vaalikelpoisia HUS:n jäsenkuntien luottamustoimiin. Vaalikelpoisia eivät kuitenkaan ole lain 72 §:n 1 momentissa tarkoitetut valtion virkamiehet, jotka hoitavat välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä eivätkä myöskään HUS-kuntayhtymän palveluksessa olevat henkilöt.

Järvenpään kaupungin edustajat HUS:n valtuustossa 2017 - 2021:

 

Varsinainen jäsen                                        Henkilökohtainen varajäsen

Raija Latva- Karjanmaa  (SDP)                   Marketta Pohjanheimo (KOK)

Seppo Rantanen (JpääPlus)                       Auvo Autio (JpääPlus)

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  • ottaa asian kiireellisenä käsiteltäväksi (peruste: kaupunginvaltuusto 10.12.2018)
  • esittää, että kaupunginvaltuusto päättää valita HUS- kuntayhtymän valtuustoon toimikaudekseen varsinaisen jäsenen Raija Latva- Karjanmaan (SDP) tilalle.

Käsittely:

Päätettiin lisätä eroilmoitus teknisenä korjauksena liitteeksi.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin teknisillä korjauksilla.

Tiedoksi

KV 10.12.