Kaupunginhallitus, kokous 29.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 258 Vuoden 2018 talousarvion muuttaminen, siirto Kunnallistekniikan kärkihankkeet - muut hankkeet

JARDno-2018-634

Valmistelija

  • Kimi Alifrosti, Controller

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2018 talousarvion kokouksessaan 13.11.2017 § 68. Talousarviota on muutettu seuraavissa kokouksissa: KV 11.12.2017 § 81, KV 22.1.2018 § 5, KV 26.2.2018 §:t 20-23, KV 23.4.2018 §:t 38-39, KV 21.5.2018 §:t 48 ja 53, KV 18.6.2018 §:t 59 ja 67 ja KV 22.10.2018 § 87.

Investointiosa

Kunnallistekniikka
Investointiosan kunnallistekniikan kärkihankkeelta, Pietilän yritysalueelta, siirretään 300 t€ Puisto- ja liikuntapaikka rakentamiseen Rantapuiston hankkeelle 200 t€ ja Liikuntapaikat hankkeelle 100 t€. Rantapuiston määrärahaylitys 200 t€ johtuu urakkaan tilatuista lisä- ja muutostöistä, luistelukentän jäädytysputkiston hankinnasta sekä sähköliittymän muutoksista urakan ulkopuolella. Liikuntapaikat määrärahavaraus ylittyy noin 100 t€, johtuen urakkaan tilatuista lisätöistä. Liitteessä kuvattu kunnallistekniikan kärkihankkeiden ja kunnallistekniikan muiden hankkeiden muutosta.

Siirrolla ei ole vaikutusta Kunnallistekniikan kokonaisinvestointimenoihin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kunnallistekniikan kärkihankkeiden investointimäärärahojen siirron liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupungin johtoryhmä, talouspäälliköt

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)

- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).