Kaupunginhallitus, kokous 29.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 256 Vastineet vuoden 2017 arviointikertomukseen

JARDno-2018-1185

Valmistelija

  • Kirsi Rinne, talouspäällikkö, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Lautakunnat ja Järvenpään Veden johtokunta ovat käsitelleet arviokertomukseen annettavat vastineet kokouksissaan syksyn 2018 aikana seuraavasti:

  • Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.9.2018 § 28   
  • Kaupunkikehityslautakunta 27.9.2018 § 86           
  • Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 6.9.2018 § 43
  • Lasten ja Nuorten lautakunta 4.9.2018 § 37       
  • Järvenpään Veden johtokunta 27.9.2018 § 13

Liitteenä on lautakuntien käsittelyistä koottu vastine vuoden 2017 arviointikertomukseen.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää liitteen "Vastineet vuoden 2017 arviointikertomukseen" tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se

  • päättää hyväksyä liitteenä olevan vastineen vuoden 2017 arviointikertomukseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

KV, Tarkastuslautakunta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)

- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).