Kaupunginhallitus, kokous 28.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 201 LISÄPYKÄLÄ: Ero luottamustehtävästä / Männistö Veera (lisäpykälä)

JARDno-2023-1402

Valmistelija

  • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Veera Männistö on 25.8.2023 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa Järvenpään kaupungin tarkastuslautakunnan varsinaisen jäsenen luottamustehtävästä henkilökohtaisten syiden vuoksi. 

Kuntalain § 70 mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kaupunginvaltuusto on 9.8.2021 § 65 päätöksellään valinnut tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää  

  1. myöntää Veera Männistölle eron tarkastuslautakunnan jäsenen luottamustehtävästä.
  2. valita hänen tilalleen uusi jäsen tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KV