Kaupunginhallitus, kokous 28.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 202 LISÄPYKÄLÄ: Ero luottamustehtävästä / Honkanen Justiina (lisäpykälä)

JARDno-2023-1409

Valmistelija

  • Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Justiina Honkanen on 25.8.2023 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa Järvenpään kaupungin luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi 1.7.2023 alkaen. Justiina Honkanen toiminut hyvinvointilautakunnassa Pia Valosen henkilökohtaisena varajäsenenä. 

Kuntalain 71 §:n 1-kohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Kuntalain 78 §:n 1 mom:n mukaisesti, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Kaupunginvaltuusto on valinnut hyvinvointilautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet 9.8.2021 § 68.

Ehdotus

Esittelijä

  • Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää  

  1. todeta Justiina Honkasen luottatustoimen hyvinvointilautakunnan henkilökohtaisena varajäsenenä päättyneen vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta 
  2. valita Pia Valoselle uusi henkilökohtainen varajäsen hyvinvointilautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

eronnut, nimetty, hyvinvointilautakunnan pj