Kaupunginhallitus, kokous 28.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 199 Ero luottamustehtävästä / Pasanen Päivi

JARDno-2023-1370

Valmistelija

  • Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Päivi Pasanen on 20.8.2023 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa Järvenpään kaupungin luottamustehtävistä. Pasanen on toiminut tarkastuslautakunnassa Veera Männistön henkilökohtaisena varajäsenenä. 

Kuntalain § 70 mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kaupunginvaltuusto on 9.8.2021 § 65 päätöksellään valinnut tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet.

LR

Ehdotus

Esittelijä

  • Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää  

  1. myöntää Päivi Pasaselle eron tarkastuslautakunnan henkilökohtaisesta varajäsenyydestä.
  2. valita Veera Männistölle uusi henkilökohtainen varajäsen tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

eronnut, nimetty, varsinainen jäsen, tarkastuslautakunnan sihteeri ja puheenjohtaja