Kaupunginhallitus, kokous 28.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 200 Ero luottamustehtävästä / Lahtinen Kirsi

JARDno-2023-1084

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kirsi Lahtinen on 18.6.2023 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa Järvenpään kaupungin luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi 15.8.2023 alkaen. Kirsi Lahtinen on toiminut  hyvinvointilautakunnan jäsenenä sekä Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden lautamiehenä.

Kuntalain 71 §:n 1-kohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Kuntalain 78 §:n 1 mom:n mukaisesti, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Kaupunginvaltuuston on valinnut Kirsi Lahtisen hyvinvointilautakunnan jäseneksi 13.12.2021 § 123 sekä Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden lautamieheksi 14.2.2022 § 9.

LR

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää  

  1. todeta Kirsi Lahtisen luottamustoimen hyvinvointilautakunnan jäsenenä sekä Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden lautamiehenä päättyneen vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta 15.8.2023 alkaen.
  2. valita hänen tilalleen hyvinvointilautakuntaan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
  3. valita hänen tilalleen lautamiehen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Henna Koskelainen, hallinnon erityisasiantuntija, henna.koskelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 21.8.2023 § 192

Ehdotus

Esittelijä

  • Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa yhtymävaltuutetuille toimiohjeen

  1. myöntää Kirsi Lahtiselle eron Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän henkilökohtaisesta varajäsenyydestä.
  2. nimetä Risto Salovaaralle uusi henkilökohtainen varajäsen Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän hallitukseen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Annettiin toimiohje nimetä Riitta Keinänen-Korpela.

Tiedoksi

eronnut, Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä