Kaupunginhallitus, kokous 28.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 259 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 29.10.2019 alkaen.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

 

Käsittely

Päätettiin käsitellä § 262 heti §:n 259 jälkeen.

 

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 112 §:n mukaisesti asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille lähetetään sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta ja paikasta sekä jatkokokouksen päätöksentekotavasta.

Jatkokokouksesta on päätetty kaupunginhallituksen kokouksessa 28.10.2019. Kokouksesta on lähetetty tieto hallituksen jäsenille 28.10.2019.

Päätös

Hyväksyttiin.