Kaupunginhallitus, kokous 28.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 261 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kaupunginhallitukselle tiedoksi:

1. Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö valtioneuvoston asetukseksi toiminnan tehostamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista 27.11.2019 mennessä. 

2. Ohjauskirje Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnille / Ehkäisevä päihdetyö

3. Lausuntopyyntö Hallituksen esitys uuden tieliikennelain muuttamisesta (kotihoidon pysäköintisäännöt)  3.12.2019 mennessä.

4. Lausuntopyyntö / Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta 29.11.2019 mennessä. 

5. Sosiaali- ja terveysministeriön äitienpäiväkunniamerkkiesityksiä koskevat ohjeet.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Asian käsittely siirtyi jatkokokoukseen 1.11.2019.