Kaupunginhallitus, kokous 28.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 266 Edustajan nimeäminen Keski-Uudenmaan Klubitalot ry:n syyskokokseen

JARDno-2019-3242

Valmistelija

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan Klubitalot ry on pyytänyt Järvenpään kaupunkia nimeämään edustajansa syyskokoukseen. Toiminnanjohtajalta 23.10.2019 saadun tiedon mukaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet eivät ole kuluvana vuonna erovuorossa. Kokouksessa päätetään lisäksi muun ohella tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruudesta ja klubitoiminnan siirtymisestä Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:lle 1.1.2020 lukien liikkeenluovutuksella.

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja on esittänyt edustajaksi yhdistyksen kokoukseen Anne Honkasta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus nimeää Järvenpään kaupungin edustajaksi Keski-Uudenmaan Klubitalot ry:n syyskokoukseen Anne Honkasen. Kaupunginjohtaja oikeutetaan nimeämään edustaja kokoukseen, mikäli Honkanen on estynyt osallistumasta.

Kaupunginhallitus antaa kokousedustajalle toimiohjeen pyytää yhdistystä raportoimaan toiminnan vaikuttavuudesta järvenpääläisten asiakkaiden osalta.

Päätös

Asian käsittely siirtyi jatkokokoukseen 1.11.2019.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan Klubitalo ry, valittu