Kaupunginhallitus, kokous 27.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 137 Vahingonkorvauksesta ja ennallistamisesta päättäminen kiinteistön kauppaan liittyen

JARDno-2019-1176

Valmistelija

  • Juhana Hiironen, kaupungingeodeetti, juhana.hiironen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunki möi rakentamattoman rakennuspaikan toukokuussa 2018 Ostajille. Noin 2 viikkoa kaupanteon jälkeen, kun tontilla aloitettiin rakennustöiden valmistelevat vaiheet, havaittiin, että tontin lävitse kulkee sähkö-, vesi- ym. johtoja. Ostajat ilmoittivat asiasta viivytyksettä kaupungille. Kun asiaa tutkittiin, selvisi, että mm. naapurissa 1900-luvun alkupuoliskolla rakennetun rakennuksen talotekniikkaa oli sijoitettu myydyn rakennuspaikan alueelle. Rakennuspaikka oli myyty Ostajille rakennusvalmiina, eikä tietoa johdoista tai muista tontilla olevista näkymättömistä rakennelmista ollut sen enempää Ostajalla kuin Kaupungillakaan.

Ostaja on reklamoinut virheestä ja esittänyt Kaupungille vahingonkorvausvaatimuksensa (ks. Liite A: aiheutunut vahinko ja vaatimukset).

Kaupunki on neuvotellut Ostajan kanssa sekä konsultoinut Kuntaliiton asianajajaa. Käytyjen neuvottelun pohjalta esitetään, että Kaupunki siirtää johdot kustannuksellaan ja ennallistaa kohteen. Lisäksi esitetään, että vahingonkorvauksena aiheutuneista vahingoista ja haitoista Ostajalle maksetaan korvauksena 15.200 euroa.

Kaupungille on toimitettu selvitys ylimääräisistä kustannuksista, minkä lisäksi kustannukset on yhteisissä neuvotteluissa käyty lävitse ja oikeaksi todettu. Lisäksi on yhteisesti todettu, että kokonaisuudessaan korvaus on kohtuullinen aiheutuneeseen vahinkoon ja haittaan nähden.

Järvenpään kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaan, silloin kun vahingonkorvaus ylittää 15 000,00 euroa, toimivalta vahingonkorvausta koskevassa asiassa on kaupunginhallituksella.

OKT

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki

  1. vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat kohteen ennallistamisesta ja saattamisesta rakentamisvalmiiksi
  2. maksaa Ostajalle vahingonkorvauksena aiheutuneista vahingoista 15.200 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunkikehitysjohtaja, Kaupungingeodeetti, Maankäyttöinsinööri, Maankäyttösihteeri