Kaupunginhallitus, kokous 27.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 Puitesopimus kortteliin 147, Tupalantie 7a

JARDno-2019-1563

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, maankäyttöinsinööri, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Vuoden 2019 kaavoituskatsauksessa on esitetty keskustan kehittämisen näkökohdasta tuleviksi kehittämiskohteiksi mm. osoitteessa Tupalantie 7a sijaitseva kiinteistö. Kohteen asemakaavamuutokseen on tarkoituksenmukaista kytkeä myös viereisten tonttien asemakaavan ajanmukaistaminen, mikä on myös edellytys kaavamuutoksen käynnistymiselle.

Kiinteistö Oy Tupajumin omistajien kanssa on neuvoteltu puitesopimuksen laatimisesta koskien yhtiön omistamaa tonttia 186-1-147-27, joka sijaitsee asemakaavan mukaisella liike- ja toimistorakennusten korttelialueella (K-3). Tontin pinta-ala on 1179 m2 ja rakennusoikeus 840 k-m2. Tontille on rakennettu 1980-luvulla kaksikerroksinen liikerakennus.

Puitesopimuksessa on konsulttikaavoitussopimukseen liittyvät ehdot, joissa on sovittu maanomistajan vastaamista ja kustannuksellaan teettämistä kaavoitukseen liittyvistä tehtävistä sekä kaupungin vastuulle jäävistä tehtävistä. Konsultin kaavoitustyötä ohjaa kaupungin asemakaava-arkkitehti ja kaavamuutos käy läpi normaalit kaupungin nähtävilläolo- ja hyväksymisprosessit. Muutoin puitesopimuksen runko noudattaa kaupungin sopimuslinjaa ja on yleispiirteinen, koska kaupungin tekemät kaavoitukseen ja kaavoituksen toteuttamiseen liittyvät sopimukset eivät saa syrjäyttää kaavoitukselle asetettuja tavoitteita ja sisältövaatimuksia. Kaavan sisällöstä ei siis voi sopia etukäteen.

Asemakaavamuutoksen julkisen nähtävillä olon jälkeen kaupunki ja maanomistaja tulevat laatimaan maankäyttösopimuksen koskien em. asemakaavamuutosta, kiinteistönluovutuksia, kunnallistekniikan rakentamista ja asemakaavamuutoksen toteuttamista.

Keskeisintä on tässä vaiheessa sopia periaatteesta, että mikäli asemakaavan muutoksesta tulee koitumaan maanomistajalle hyötyä, perii kaupunki siitä puolet maankäyttösopimuksessa tarkemmin määritellyllä tavalla. Maankäyttösopimuksen hyväksyminen käsitellään kaupunginhallituksessa asemakaavamuutoksen hyväksymisen yhteydessä.

OKT

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Järvenpään kaupungin ja Kiinteistö Oy Tupajumin välisen tonttia 186-1-147-27 koskevan puitesopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset, asemakaava-arkkitehti, maankäyttösihteeri