Kaupunginhallitus, kokous 27.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 139 Lausunto Tuusulan yleiskaava 2040 ehdotuksesta

JARDno-2019-1577

Valmistelija

  • Sampo Perttula, kaavoitusjohtaja, sampo.perttula@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: Sampo Perttula Ja Hannelu Selin

Tuusulan kunnanhallitus on 25.2.2019 § 61 päättänyt asettaa Tuusulan yleiskaava 2040 ehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville ja pyytää kaavasta tarvittavat lausunnot. Ehdotus on ollut nähtävillä 28.3.–17.5.2019. Lausunnot on pyydetty toimittamaan viimeistään 31.5.2019.

Tuusulan Yleiskaava 2040 on koko kuntaa koskeva yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Kaavakartalla on osoitettu taajamien osalta asutuksen, palveluiden ja työpaikka-alueiden laajenemisen suunnat, liikenneverkko sekä yleispiirteinen viherverkosto. Koko kunnan laajuudelta esitetään muun muassa kaupalliset ratkaisut sekä arvokkaat luontokohteet. 

Järvenpää on lausunut kaavan aiemmissa vaiheissa rakennemallista ja luonnoksesta. Kaavaratkaisua on tämän jälkeen tarkennettu erityisesti luontoarvojen osalta. Järvenpään kaupungin kannalta olennaiset asiat koskevat kunnan rajapintoja ja seudullisellakin tasolla merkittävää Ristikydön alueen suunnitelua.

OKT

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää Järvenpään kaupungin lausuntona antaa Tuusulan kunnalle liitteen mukaisen lausunnon Tuusulan yleiskaava 2040 ehdotuksesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tuusulan kunta, Kaupunkikehitysjohtaja, Kaavoitusjohtaja, Liikenneinsinööri, Yleiskaava-asiantuntija