Kaupunginhallitus, kokous 27.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Hallintojohtajan rekrytointi

JARDno-2019-727

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin nykyinen talous- ja hallintojohtaja on valittu Akaan kaupunginjohtajaksi. Akaan kaupunginvaltuuston tekemä päätös kaupunginjohtajan valinnasta saa lainvoiman 8.3.2019. Talous- ja hallintojohtajan virka tulee uudelleen haettavaksi, mikäli Järvenpään kaupungin nykyinen talous- ja hallintojohtaja irtisanoutuu virastaan.

Järvenpään kaupunki on päättänyt yhdistää talousjohtajan virkaan hallintojohtajan viran tehtävät kokouksessaan 15.12.2014 § 40. Kyseisen päätöksen yhteydessä on todettu, että hallintojohtajan viran lakkauttaminen tuodaan päätöksentekoon myöhemmin. Näin ei ole toimittu ja hallintojohtajan virkaa ei siten ole lakkautettu ja sitä ei tarvitse perustaa uudelleen.

Hallintojohtajan virka on johtavassa asemassa olevan viranhaltijan virka, jota koskee Kvtes:n työaikaluvun § 21 määräykset. Valinnasta päättää kaupunginhallitus henkilöstöasiainjaoston valmistelusta, hallintosäännön 2 luku 14 §. Samaan määräykseen perustuen hallintojohtajan viran kelpoisuudesta ja palvelussuhteen ehdoista päättää henkilöstöasiainjaosto rekrytoinnin käynnistyessä.

Hallintojohtajan viran kelpoisuusehdoksi esitetään oikeustieteen maisterin tutkintoa ja tehtävässä menestyminen edellyttää vankkaa kokemusta kunnallisen hallinnon johtamisesta mielellään isossa kuntaorganisaatiossa.

Hallintojohtajan osaamisprofiili tuodaan kokoukseen.

 

Ehdotus

Esittelijä

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että mikäli nykyinen talous- ja hallintojohtaja irtisanoutuu virastaan

 1. kaupunginhallitus päättää julistaa hallintojohtajan viran haettavaksi kevään 2019 aikana siten, että haku käynnistyy mahdollisimman pian
 2. kaupunginhallitus päättää, että hallintojohtajan viran kelpoisuusehtona on oikeustieteen maisterin tutkinto
 3. kaupunginhallitus hyväksyy hallintojohtajan osaamisprofiilin
 4. kaupunginhallitus päättää, että hallintojohtajan viran kokonaispalkan kustannusvaikutukset ovat n. 90 000 euroa vuodessa.
 5. päätös astuu voimaan heti.

 

Käsittely

Yksimielisesti palautettiin uudelleen valmisteluun siten, että pykälä tuodaan henkilöstöasiainjaostoon, kun valtuusto on päättänyt 25.3.2019 hallintosäännön muuttamisesta. 

Päätös

Yksimielisesti palautettiin uudelleen valmisteluun siten, että pykälä tuodaan henkilöstöasiainjaostoon, kun valtuusto on päättänyt 25.3.2019 hallintosäännön muuttamisesta. 

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin nykyinen talous- ja hallintojohtaja on valittu Akaan kaupunginjohtajaksi. Akaan kaupunginvaltuuston tekemä päätös kaupunginjohtajan valinnasta saa lainvoiman 8.3.2019 ja Peltola on jättänyt eropyyntönsä 11.3.2019. Kaupunginvaltuusto päättää kokouksessaan 25.3.2019 kaupunginhallituksen esityksestä, että hallintosääntöä muutetaan siten, että talous- ja hallintojohtajan virka erotetaan talousjohtajan ja hallintojohtajan viroiksi ja tämän aiheuttamat muutokset on muotoiltu muutettavaan hallintosääntöön.

Järvenpään kaupunki on päättänyt yhdistää talousjohtajan virkaan hallintojohtajan viran tehtävät kokouksessaan 15.12.2014 § 40. Kyseisen päätöksen yhteydessä on todettu, että hallintojohtajan viran lakkauttaminen tuodaan päätöksentekoon myöhemmin. Näin ei ole toimittu ja hallintojohtajan virkaa ei siten ole lakkautettu ja sitä ei tarvitse perustaa uudelleen.

Hallintojohtajan virka on johtavassa asemassa olevan viranhaltijan virka, jota koskee Kvtes:n työaikaluvun § 21 määräykset. Valinnasta päättää kaupunginhallitus henkilöstöasiainjaoston valmistelusta, hallintosäännön 2 luku 14 §. Samaan määräykseen perustuen hallintojohtajan viran kelpoisuudesta ja palvelussuhteen ehdoista päättää henkilöstöasiainjaosto rekrytoinnin käynnistyessä.

Hallintojohtajan viran kelpoisuusehdot ja muut edellytykset viranhoitamiseksei menestyksellisesti esitetään osaamisprofiilissa ja hakuilmoituksessa, jotka ovat liitteenä.

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että

 1. kaupunginhallitus päättää julistaa hallintojohtajan viran haettavaksi kevään 2019 aikana siten, että haku käynnistyy mahdollisimman pian.
 2. kaupunginhallitus päättää hallintojohtajan viran hakuilmoituksen.
 3. kaupunginhallitus hyväksyy hallintojohtajan osaamisprofiilin
 4. kaupunginhallitus päättää, että hallintojohtajan viran kokonaispalkan kustannusvaikutukset ovat n. 90 000 euroa vuodessa.
 5. päätös astuu voimaan heti.

 

Käsittely

Esittelijä totesi, että asiat eivät kuulu kaupunginhallituksen päätettäviksi. vaan henkilöstöasiainjaosto päättää näistä ja muutti ehdotustaan. Muuttu nut ehdotus kuului:

"Henkilöstöasiainjaosto päättää

 1. julistaa hallintojohtajan viran haettavaksi siten, että hakuaika on 28.3.-23.4.2019. 
 2. hallintojohtajan viran hakuilmoituksen sisällön liitteen mukaisesti.
 3. hyväksyä hallintojohtajan osaamisprofiilin liitteen mukaisesti.
 4. päätös astuu voimaan heti."

Käsittelyn kuluessa henkilöstöasiainjaosto päätti tehdä muutoksia osaamisprofiiliin ja hakuilmoitukseen. 

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muuttuneen ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi henkilöstöasiainjaosto päätti yksimielisesti, että pykälän liitteeksi lisätään kokouksessa muokatut osaamisprofiili ja hakuilmoitus. 

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaosto on kokouksessaan 26.3.2019 käynnistänyt hallintojohtajan rekrytoinnin. Viran hakuaika oli 28.3.-23.4.2019. Hakuajan päättymiseen 23.4. klo 15.00 mennessä hallintojohtajan virkaa haki 11 henkilöä.

Henkilöstöasiainjaoston jäsenet ovat saaneet sähköisen linkin hakijoiden hakemuksiin Laura-järjestelmään. Henkilöstöasianjaosto valitsee kokouksessaan haastateltavaksi kutsuttavat. Haastattelut on suunniteltu pidettäväksi 13.5.2019.

Henkilöstöasiainjaosto päättää haastatteluun valittavat ja haastateltaville lähetettävistä ennakkotehtävistä kokouksessa.

Esittelijä muutti päästösehdotustaan käsittelyn aikana. Uusi päätöehdotus kuuluu

"Henkilöstöasiainjaosto

1. valitsee hakijoista ne, joille lähetetään ennakkotehtävät,

2. valitsee 9.5. kokouksessaan ennakkotehtävien perusteella haastatteluihin kutsuttavat,

3. päättää ennakkotehtävistä. "

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto

1. valitsee hakijoista ne, joille lähetetään ennakkotehtävät,

2. valitsee 9.5. kokouksessaan ennakkotehtävien perusteella haastatteluihin kutsuttavat,

3. päättää ennakkotehtävistä. 

Päätös

Henkilöstöasiainjaosto

1. valitsi seuraavat hakijat aakkosjärjestyksessä, joille lähetetään ennakkotehtävät,

(henkilötiedot poistettu)
(henkilötiedot poistettu)
(henkilötiedot poistettu)
(henkilötiedot poistettu)
(henkilötiedot poistettu)
(henkilötiedot poistettu)

2. valitsee 9.5. kokouksessaan ennakkotehtävien perusteella haastatteluihin kutsuttavat,

3. päätti ennakkotehtävistä. 

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaosto päätti 30.4.2019 kokouksessaan lähettää seitsemälle hallintojohtajan virkaa hakeneelle ennakkotehtävät. Ennakkotehtävien palautuksen määräaika on 8.5.2019 klo 8.00. Henkilöstöasiainjaosto käsittelee määräaikaan mennessä tulleet hakijoiden lähettämät ennakkotehtävät ja valitsee niiden perusteella ne hakijat, jotka henkilöstöasiainjaosto haastattelee 13.5.2019. 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto valitsee ennakkotehtäviin tutustuttuaan seitsemästä hallintojohtajan virkaa hakeneista ne hakijat, jotka kutsuu haastatteluun 13.5.2019. 

 

Päätös

Henkilöstöasiainjaosto päätti kutsua 13.5.2019 pidettävään haastatteluun seuraavat hakijat aakkosjärjestyksessä 

(henkilötiedot poistettu)

(henkilötiedot poistettu)

(henkilötiedot poistettu)

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaosto on käsitellyt 9.5.2019 kokouksessaan hallintojohtajan viran hakijoiden ennakkotehtävät ja on valinnut niiden perusteella haastatteluun kolme hakijaa. Henkilöstöasiainjaosto haastattelee hallintojohtajan viran haastatteluihin valitut henkilöt ja päättää rekrytointiprosessin jatkotoimenpiteet. 

Hallintojohtajan palkka määrittyy Järvenpään kaupungin johtavien viranhaltijoiden ja avainaluejohtajien osalta Hay -vaativuusjärjestelmän mukaisesti. Hallintojohtajan viran kokonaispalkka määritetään henkilöstöasiainjaoston kokouksessa. Esittelijä tuo esityksen kokoukseen. 

Henkilöstöasiainjaosto päättää hallintojohtajan viran rekrytoinnin jatkotoimenpiteistä. Suunnitelman mukaisesti seuraavassa vaiheessa toteutetaan henkilöarvioinnit. 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää

1. haastatella hallintojohtajan viran haastatteluihin valitut henkilöt ja valita haastatelluista henkilöarviointiin ja kaupunginhallituksen haastateltavaksi aakkosjärjestyksessä Iiris Laukkasen ja Leena Mikkola-Riekkisen,

2. määrittää hallintojohtajan kokonaispalkan seuraavassa kokouksessaan 20.5.2019

3. hallintojohtajan rekrytoinnin seuraavina jatkotoimenpiteinä

- lähettää Laukkasen ja Mikkola-Riekkisen henkilöarviointeihin viikolla 20, 

- kutsua Laukkasen ja Mikkola-Riekkisen kaupunginhallituksen kärkihakijoiden haastatteluun maanantaina 20.5.2019.

Käsittely

Käsittelyn aikana esittelijä muutti esitystään. Muutettu esitys kuuluu 

"Henkilöstöasiainjaosto päättää

1. haastatella hallintojohtajan viran haastatteluihin valitut henkilöt ja valita haastatelluista henkilöarviointiin ja kaupunginhallituksen haastateltavaksi aakkosjärjestyksessä Iiris Laukkasen ja Leena Mikkola-Riekkisen,

2. määrittää hallintojohtajan kokonaispalkan seuraavassa kokouksessaan 20.5.2019

3. hallintojohtajan rekrytoinnin seuraavina jatkotoimenpiteinä

- lähettää Laukkasen ja Mikkola-Riekkisen henkilöarviointeihin viikolla 20, 

- kutsua Laukkasen ja Mikkola-Riekkisen kaupunginhallituksen kärkihakijoiden haastatteluun maanantaina 20.5.2019."

Päätös

Hyväksyttiin muuttuneen esityksen mukaisesti. 

Valmistelija

 • Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hallintojohtajan virka on ollut julkisesti haettavana 28.3.-23.4.2019 välisen ajan. Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa haki 11 henkilöä.

Henkilöstöasiainjasto päätti 30.4.2019 kokouksessaan §36 lähettää ennakkotehtävän seitsemälle hakijalle. Ennakkotehtävien perusteella henkilöstöasiainjaosto valitsi 9.5.2019 kokouksessaan §39 haastatteluihin kolme hakijaa, joiden haastattelut pidettiin 13.5.2019. Henkilöstöasiainjaosto päätti 13.5.2019 kokouksessaan §42 lähettää henkilöarviointiin oikeustieteen kandidaatti Iiris Laukkasen ja oikeustieteen kandidaatti Leena Mikkola Riekkisen.

Hallintojohtajan rekrytointi on edennyt kaupunginhallituksen päätöksentekoon kokouksessa 27.5.2019. Henkilöstöasiainjaosto on kuullut henkilöarvioinnin tulokset ja tehnyt kaupunginhallitukselle esityksen valittavasta henkilöstä kokouksessaan 20.5.2019 § 46.

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

1. valita hallintojohtajaksi oikeustieteen kandidaatti Iiris Laukkasen ja varalle oikeustieteen kandidaatti Leena Mikkola-Riekkisen

2. viran hoidon aloitus sopimuksen mukaan

3. että päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan

4. että hallintojohtajan viran koeaika on kuusi kuukautta

5. hallintojohtajan virka on johtavan viranhaltijan virka, johon sovelletaan Kvtes:n työaikaluvun § 21 määräyksiä

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

henkilöstöasiainjaosto, valittava henkilö, varalle valittava henkilö, kaupunginjohtoryhmä, palvelussuhdepäällikkö, resina,