Kaupunginhallitus, kokous 27.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 149 Ero luottamustehtävistä / Niina Pyykkö

JARDno-2019-1787

Valmistelija

 • Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

SDP:n varavaltuutettu Niina Pyykkö (SDP) hakee eroa paikkakunnalta poismuuton takia seuraavista tehtävistä: 

 • 2. varavaltuutettu, 
 • Keudan yhtymävaltuuston jäsen
  • Pyykön henkilökohtainen varajäsen Lauri Uljas
 • Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen valtuuskunnan jäsen
  • Pyykön varajäsen Helena Jaakkola

 

Kuntalain 71 §:n 1- kohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on.

Kuntalain 78 §:n 1 mom:n mukaisesti, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi.

Päätös luottamustoimen päättymisestä sekä jäsenen valinta Keudan yhtymävaltuustoon kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan. Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen valtuuskunnan jäsenen valinta kuuluu taas kaupunginhallituksen toimivaltaan.

Henkilövalintoja tehtäessä, mikäli varajäsen valitaan varsinaiseksi jäseneksi, on tarkoituksenmukaista samassa yhteydessä valita myös varajäsen.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 1. esittää, että kaupunginvaltuusto päättä todeta Niina Pyykön menettäneen kuntalain 71 §:n mukaisen yleisen vaalikelpoisuutensa Järvenpään kaupungin luottamustoimiin kotipaikan muuttumisen takia ja että viimeksi toimitettujen kuntavaalien tuloksen perusteella SDP:n 2. varavaltuutetuksi siirtyy Timo Ijäs
 2. esittää, että kaupunginvaltuusto päättää valita Niina Pyykön sijaan varsinaisen jäsenen Keudan yhtymävaltuustoon yhtymävaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi
 3. valita Niinan Pyykön sijaan jäsenen Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen valtuuskuntaan.

 

 

 

 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin kohdat 1 ja 2. Kohta 3 päätettiin siirtää seuraan kokoukseen. 

 

Tiedoksi

KV