Kaupunginhallitus, kokous 27.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 143 Ero luottamustehtävästä / tarkastuslautakunnasta / Heikkilä Pekka

JARDno-2019-1779

Valmistelija

  • Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan jäsen Pekka Heikkilä on pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä hänen tultua valituksi kaupunginhallituksen jäseneksi 1.6.2019 lukien.

Pekka Heikkilän henkilökohtainen varajäsen tarkastuslautakunnassa on Pentti Suhonen.

Kuntalaki 70 §

Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Kuntalaki 75 §

Vaalikelpoisuus tarkastuslautakuntaan

Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

1) kunnanhallituksen jäsen;

2) pormestari ja apulaispormestari;

3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;

4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

Mikäli henkilökohtainen varajäsen valitaan varsinaiseksi jäseneksi on samassa yhteydessä tarkoituksenmukaista valita myös henkilökohtainen varajäsen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Pekka Heikkilälle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä
  2. valita Pekka Heikkilälle sijaan varsinaisen jäsenen tarkastuslautakuntaan sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi

 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

KV