Kaupunginhallitus, kokous 27.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 148 Ero luottamustehtävästä / kaupunginvaltuusto / Rantanen Tero

JARDno-2019-1793

Valmistelija

  • Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuutettu Tero Rantanen (KOK) on kaupunginvaltuustolle 22.5.2019 päivätyllä kirjeellään pyytänyt eroa kaupunginvaltuutetun luottamustehtävästä Järvenpään kaupungin kaupunginvaltuustossa.

Toimittamansa kirjeen mukaan Kuntalain 70 §:n mukaisena pätevänä syynä Tero Rantanen ilmoittaa ansiotyöstä johtuvan ajanpuutteen.

Eropyyntöään Tero Rantanen on avannut kaupunginvaltuustolle osoittamassaan kirjeessä.

Kirje liitteenä.

 

Kuntalaki 70 §

Suostumus luottamustoimeen ja ero luottamustoimesta

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Valtuustoehdokkaaksi voidaan asettaa vain henkilö, joka on antanut kirjallisen suostumuksensa valtuutetun toimen vastaanottamiseen.

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoimeen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

 

Kuntalain 70 §:n mukaan, sen jälkeen kun henkilö on valittu luottamustoimeen, hän voi siis erota pätevästä syystä kesken toimikauden. Syyn pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava luottamushenkilö on. Pätevä syy voi periaatteessa olla kuntalain kommentaarin mukaan mikä tahansa luottamustehtävän hoitamista vaikeuttava seikka. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää kaupunginvaltuutettu Tero Rantaselle (KOK) hänen pyytämänsä eron Järvenpään kaupunginvaltuuston kaupunginvaltuutetun luottamustehtävästä
  2. kutsua viimeksi järjestettyjen kunnallisvaalien tuloksen perusteella kokoomuksen valtuustoryhmän 1. varasijalla olevan Petri Ovaskan Järvenpään kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi, jolloin kokoomuksen valtuustoryhmän ensimmäiseksi varavaltuutetuksi siirtyy Willem van Schevikhoven. 

 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

KV