Kaupunginhallitus, kokous 27.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 147 Ero luottamustehtävästä / Vesterinen Mikko

JARDno-2019-1656

Valmistelija

  • Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunkikehityslautakunnan jäsen Mikko Vesterinen pyytää eroa kaupunkikehityslautakunnan jäsenyydestä, koska kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 20.5.2019 valinnut hänet kaupunginhallituksen jäseneksi. 

Mikko Vesterisen henkilökohtainen varajäsen kaupunkikehityslautakunnassa on Tuomas Käyhkö.

Kuntalaki 70 §

Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Mikäli henkilökohtainen varajäsen valitaan varsinaiseksi jäseneksi on samassa yhteydessä tarkoituksenmukaista valita myös henkilökohtainen varajäsen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Mikko Vesteriselle eron kaupunkikehityslautakunnan jäsenyydestä
  2. valita Mikko Vesterisen sijaan jäsenen kaupunkikehityslautakuntaan sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

KV