Kaupunginhallitus, kokous 27.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 144 Ero luottamustehtävästä / Graeffe Hanna

JARDno-2019-1653

Valmistelija

  • Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Opetus- ja kasvatuslautakunnan jäsen ja lautakunnan varapuheenjohtaja Hanna Graeffe pyytää eroa opetus- ja kasvatuslautakunnan jäsenyydestä, koska kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 20.5.2019 valinnut hänet kaupunginhallituksen jäseneksi. 

Hanna Graeffen henkilökohtainen varajäsen opetus- ja kasvatuislautakunnassa on Riikka Juuma.

Kuntalaki 70 §

Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Mikäli henkilökohtainen varajäsen valitaan varsinaiseksi jäseneksi on samassa yhteydessä tarkoituksenmukaista valita myös henkilökohtainen varajäsen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Hanna Graeffelle eron opetus- ja kasvatuslautakunnan jäsenyydestä
  2. valita Hanna Graeffen sijaan varsinaisen jäsenen opetus- ja kasvatuslautakuntaan sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
  3. valita opetus- ja kasvatuslautakunnan jäsenistä lautakunnan varapuheenjohtajan.

 

 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

KV