Kaupunginhallitus, kokous 27.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 142 Edustajien nimeäminen Kiertokapulan yhtiökokouksiin

JARDno-2019-1465

Valmistelija

  • Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiertokapula Oy:n varsinnainen yhtiökokous pidetään tiistaina 28.5.2019 klo. 10.00 alkaen Scandic Aulangolla Hämeenlinnassa.

Esityslistalla on mm. yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja hallituksen jäsenten valinta. Yhtiöjärjestyksen muutoksella lakkautetaan yhtiön hallintoneuvosto ja hallintoneuvoston tehtäviä siirretään hallitukselle. Yhtiöjärjestyksen muutoksen takia hallituksen jäsenten lukumäärä nousee nykyisestä kahdeksasta jäsenestä kolmeentoista (13).

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen toimikausi on yhtiökokouksen päätöksen jälkeen kaksi vuotta. Nykyisen hallituksen toimikausi päättyy nyt pidettävään yhtiökokoukseen, jossa siis valitaan yhtiön uusi hallitus yhteensä kolmetoista (13) jäsentä.

Järvenpään kaupungin edustaja yhtiön hallituksessa on ollut Tiia Lintula (Vihreät). Vanhalla hallituksella ei ole ollut henkilökohtaisia varajäseniä. Uudessa hallituksessa on myös henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen paikkamäärät päätetään piirikohtaisesti Hämeenlinnassa ja kunnat nimeävät valittavat jäsenet piirin hyväksymän paikkajaon mukaisesti. Kiertokapulan keskiviikkona 22.5.2019 pidetyssä hallituksen kokouksessa on tiedotettu (valmistelija saanut tiedon Keravan edustajalta), että Järvenpään edustaja tulee kokoomuksesta ja jäseneksi on ehdolla Tero Rantanen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jari Saarinen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä kaupungin edustajaksi Kiertokapula Oy:n yhtiökokoukseen kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laineen ja nimetyn ollessa estynyt valtuuttaa kaupunginjohtajan nimeämän edustajan
  2. antaa yhtiökokousedustajalle ohjeeksi nimetä yhtiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi Tero Rantasen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jari Saarisen.
  3. todeta, että yhtiön hallituksen esitykset yhtiökokoukselle voidaan hyväksyä
  4. antaa yhtiökokousedustajalle ohjeeksi muutoin ottaa huomioon kaupunginhallituksen päättämät esitykset

 

 

 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset, Kiertokapula Oy