Kaupunginhallitus, kokous 27.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 159 Tontin 186-22-2228-1, Yliopettajankatu 5, myyminen

JARDno-2019-2496

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Kariniemi, tonttipäällikkö, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tontti 186-22-2228-1 sijaitsee Lepolassa asemakaavan mukaisella asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueella (ARK-10) osoitteessa Yliopettajankatu 5. Tontin pinta-ala on 3222 m2 ja rakennusoikeus 1600 k-m2.

Kaupunginvaltuusto on 23.10.2017 § 55 päättänyt, että luovutettaessa korttelista 2228 tontteja vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon, käytetään vähimmäismyyntihintana 320 €/k-m2 ja valtuuttanut kaupunkikehityksen järjestämään tarjouskilpailu tonttien myymiseksi.

Kortteleiden 2228, 2229 ja 102  pienkerrostalo- ja rivitalotonteista järjestettiin tarjouskilpailu 15.4.-3.6.2019 välisenä aikana. Tarjouskilpailusta ilmoitettiin Keski-Uusimaa lehdessä, kaupungin internet-sivuilla sekä lähettämällä sähköpostiviestit eri rakennusalan yrityksille. Tarjouskilpailu ilmoitettiin ratkaistavaksi siten, että tarjoushinta vaikuttaa ratkaisuun 50% ja ja laatukriteerit 50%, laatu arvioidaan kokonaisuutena. Laatukriteerit koostuivat mm. massoittelun ja julkisivun soveltuvuudesta arvokkaseen kulttuuriympäristöön, pohjapiirosten muuntojoustavuudesta ja asuntojakaumasta siten, että perheasuntoja oltava asuntojen kokonaismäärästä yli 30%.

Myytävistä tonteista jätti tarjouksia kolme rakennusalan toimijaa siten, että jokaisesta tontista tuli tasan yksi tarjous. Kaupunkikuva-arkkitehti ja asemakaava-arkkitehti ovat tarkastaneet tarjousasiakirjat laatuvaatimusten osalta ja todenneet, että tarjoukset täyttävät kaupungin asettamat laatuvaatimukset.

Korttelin 2228 tontista 1 tarjouksen teki Kymppirakenne Oy, joka tarjosi 512.000 € (320 €/k-m2). Kauppa tehdään Kymppirakenne Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Järvenpään kaupunki myy tontin 186-22-2228-1 Kymppirakenne Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 512.000 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Päätös sitoo kaupunkia 31.12.2019 saakka.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, tonttipäällikkö, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tontti 186-22-2228-1 sijaitsee Lepolassa asemakaavan mukaisella asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueella (ARK-10) osoitteessa Yliopettajankatu 5. Tontin pinta-ala on 3222 m2 ja rakennusoikeus 1600 k-m2.

Järvenpään kaupunginhallitus päätti 12.8.2019 § 193 tontin 186-22-2228-1 myymisestä Kymppirakenne Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 512.000 euron kauppahinnalla. Kaupan sitovuusaika oli vuoden 2019 loppuun saakka. Kymppirakenne Oy ilmoitti joulukuussa 2019, ettei pysty viemään tonttikauppaa päätökseen. Tontti laitettiin kaupungin nettisivuille vapaasti haettavaksi. Puutölli Oy tarjosi tontista 512.000 euroa. Yhtiön kanssa on käyty neuvottelut tontin rakentamisesta alueen rakentamistapaohjeiden ja aikasemmin käydyn tarjouskilpailun laatuvaatimusten mukaisesti.

OKT

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Järvenpään kaupunki myy tontin 186-22-2228-1  Puutölli Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 512.000 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Päätös sitoo kaupunkia 30.9.2020 saakka.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

asianosaiset, maankäyttösihteeri, talouspalvelut