Kaupunginhallitus, kokous 27.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 158 Järvenpään Veden ja Järvenpään kaupungin palvelusopimuksen päivittäminen vuodelle 2020

JARDno-2020-438

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään Vedellä ja Järvenpään kaupungilla on palvelusopimus. Palvelusopimuksen tarkoituksena on sopia kaupungin ja laitoksen välisten työ- ja palvelusuoritusten sekä rahoituksen hinnoittelun periaatteista sekä muusta kaupungin ja laitoksen välisestä yhteistyöstä ja työnjaosta niiltä osin kuin niistä ei ole päätetty laitoksen perustamispäätöksessä (KV 14.11.2005 § 166) tai hallintosäännössä 1.4.2019 (KV 25.3.2019 § 11).

Palvelusopimus on valmisteltu yhteistyössä palvelusopimuksen eri osapuolten kanssa.

Palvelusopimuksen muutokset ovat pääasiassa seurausta organisaatioiden ja niiden tarjoamien palvelujen muuttumisesta. Muutoksien mukaan ovat palveluiden rajapinnat selkiytyneet ja kustannukset ovat myös tarkentuneet. Sopimuksesta on poistunut kohta 5.6.7 Kaluston vuokraus, kuljetus- ja konetyö- sekä korjaamopalvelut, koska kaupungin varikkotoiminta on lakkautettu 1.5.2019 alkaen.

Palvelut ja niiden veloitukset ovat eriteltyinä palvelusopimuksessa.

Järvenpään Veden ja Järvenpään kaupungin palvelusopimus vuodelle 2020 ja aiempi palvelusopimus vuodelle 2019 (KH 13.5.2019 § 120) sekä siihen liittyvät palvelukuvaukset ja hinnasto ovat esityksen liitteinä.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää

1. esittää, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä päivitetyn Järvenpään kaupungin ja Järvenpään vesiliikelaitoksen välisen palvelusopimuksen vuodelle 2020.

2. valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään tarvittaessa palvelusopimukseen 2020 teknisiä korjauksia

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään Veden johtokunta 11.3.2020 § 4.

 

OKT

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä päivitetyn Järvenpään kaupungin ja Järvenpään vesiliikelaitoksen välisen palvelusopimuksen vuodelle 2020.

 

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin § 166 jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Järvenpään Vesi