Kaupunginhallitus, kokous 26.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Yhtiökokouskutsu 19.5.2021 / Sarastia Oy

JARDno-2021-949

Valmistelija

  • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Sarastia Oy on kutsunut osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 19.5.2021 klo 10.00 alkaen osoitteessa Palokunnankatu 26, 3. krs, 13100 Hämeenlinna. Yhtiökokoukseen on mahdollisuus osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan toivotaan ilmoittautuvan 10.5.2021 mennessä ja samassa yhteydessä ilmoittavan osallistuuko yhtiökokoukseen etäyhteyden kautta vai tuleeko kokouspaikalle. 

Varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla ovat mm. tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.

IL

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus 

  1. nimeää Sarastia Oy:n yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Kirsi Rinteen 
  2. oikeuttaa talousjohtajan esteen varalta kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Nimetty edustaja, Sarastia Oy