Kaupunginhallitus, kokous 26.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Yhtiökokouskutsu 06.05.2021 / Kiinteistö Oy Järvenpään Asemanmäen paikoitustalo

JARDno-2021-938

Valmistelija

  • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Järvenpään Asemanmäen paikoitustalolta on tullut kutsu 6.5.2021 järjestettävään yhtiökokoukseen. Kokouksessa käsitellään mm. tilinpäätös 2020 ja vahvistetaan vuoden 2021 talousarvio, yhtiövastikkeet sekä hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot. Lisäksi valitaan hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja seuraavalle toimikaudelle. 

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä kaupungin edustajaksi Kiint. Oy Järvenpään Asemanmäen paikoitustalon 6.5.2021 yhtiökokoukseen maankäyttöjohtaja Juhana Hiirosen tai kaupunginjohtajan nimeämän henkilön ja
  2. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä yhtiön hallitukseen jäsenen. 

 

Käsittely
Tämä asia käsiteltiin § 102 jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Valittu, Kiinteistö Oy Järvenpään Asemanmäen paikoitustalo