Kaupunginhallitus, kokous 26.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Omistajakokouskutsu 30.4.2021 / Kiertokapula Oy

JARDno-2021-889

Valmistelija

  • Riitta Murtokare, hallinnon asiantuntija, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiertokapula Oy:n yhtiökokous järjestetään ennakkotiedon mukaan 28.5.2021. Kiertokapula Oy on kutsunut osakaskunnat omistajakokoukseen pe 30.4.2021 klo 8-9.30 keskustelemaan yhtiön hallituksen jäsenten valinnasta. Tavoitteena on muodostaa yhteinen käsitys siitä, miten kuntavaalien siirtyminen vaikuttaa yhtiön hallituksen jäsenten valintaan, ja miten varmistetaan, että yhtiön hallituksen kokoonpano vastaa yhtiön ja lainsäädännön edellytyksiä ja tarpeita. Omistajakokous pidetään Teamsin välityksellä. 

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus

  1. nimeää edustajansa Kiertokapula Oy:n omistajakokoukseen
  2. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään omistajakokousedustajasta tämän esteen varalta.

 

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin § 104 jälkeen. Puheenjohtaja Perttu ehdotti, että kaupunginhallitus nimeää Tomi Passin edustajakseen Kiertokapula Oy:n omistajakokoukseen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus nimesi Tomi Passin edustajakseen Kiertokapula Oy:n omistajakokoukseen.

Tiedoksi

Nimetty edustaja, Kiertokapula Oy