Kaupunginhallitus, kokous 26.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Kuntavaalit 2021, ulkomainonta

JARDno-2021-136

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso kotimaassa on 7.-13.4.2021.

Kaupungin omistamissa ja pystyttämissä vaalimainostelineissä on perinteisesti annettu kullekin vaaleihin osallistuvalle puolueelle, yhteislistalle, valitsijayhdistykselle ja keskusvaalilautakunnalle 1-2 mainospaikkaa siitä riippuen, kuinka monta ryhmää osallistuu vaaleihin.

Vaalimainostamisen kustannus on kunnan maksettava. Vaalimainostelineiden lukumäärään on syytä käyttää tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Telineiden sijoituspaikkoja oli vuoden 2018 presidentinvaaleissa 6 kappaletta.

Kuntaliitto suosittelee, että ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista keskiviikkona 31.3.2021.

Vaalimainonta kaupungin vaalimainostelineissä esitetään tapahtuvaksi seuraavasti:

1. Kaupungin omistamat vaalimainostelineet pystytetään viimeistään 31.3.2021 liitteen mukaisesti ja poistetaan 25.4. - 28.4.2021 välisenä aikana. Kaupunkikehityksen palvelualue tilaa vaalimainostelineiden pystytyksen ja poiston Alltime Oy:ltä.

2. Kuntavaalien vaalimainostelineet pystytetään seuraavasti:

1)           Kävelykatu / torialue / Järnefeltinkatu (torialueella, länsireunalla),
2)           Haarajoen koulun kohdalla, Haarajoenkatu,
3)           Jampan ostoskeskuksessa Oksapolun varrella Wärtsilänkadun alikulun ja ostoskeskuksen välillä,
4)           Helsingintien varrella Lääkärinkujan läheisyydessä,
5)           Kyröläntien varrella Horsmatien kulmauksesta hieman Puistotielle päin ja
6)           Vanhankyläntien kevyenliikenteenväylän varrella Rasipolun kohdalla.

3. Jokainen kuntavaaleihin osallistuva puolue, valitsijayhdistys tai yhteislista saa vaalimainontaa varten kustakin vaalimainostelineestä yhden paikan. Jos puolueet ovat vaaliliitossa, on kullekin puolueelle oltava oma paikka mainostelineessä. Keskusvaalilautakunnalle varataan ehdokaslistojen yhdistelmää varten 1-2 paikkaa.

4. Vaalimainospaikat telineissä vasemmalta oikealle määräytyvät sen järjestyksen mukaan, johon puolueet, valitsijayhdistykset  tai yhteislistat on määrätty ehdokaslistojen yhdistelmään. Vaalimainospaikat merkitään mainostelineisiin kunkin puolueen, valitsijayhdistyksen tai yhteislistan mukaan.

5. Mainosten taustalevyjen tulee olla kooltaan 120 cm korkeita ja 80 cm leveitä. Telineiden rakenteesta johtuen mainoksen voi asettaa vain taustalevyn toiselle puolelle. Taustalevyt on mainostilaa saaneiden itse hankittava.

6. Vaalimainokset saa asettaa telineisiin aikaisintaan 31.3.2021 ja ne on taustalevyineen poistettava 24.4.2021 mennessä. 

7.  Vaalimainostilaa ei saa luovuttaa toiselle. Ko. tilaan saa asettaa vain sen vaalin vaalimainoksia, jota varten tila on luovutettu.

8. Kaupungin omistamilla tai hallitsemilla alueilla ei saa sijoittaa vaalimainoksia muualle kuin vaalimainostelineisiin. Mainonnassa on huomioitava vaalilain säännökset (erityisesti vaalilaki 56 ja 72 §).

9. Kaupunki on oikeutettu siirtämään telineisiin virheellisesti asetetun mainoksen sekä poistamaan omistamilleen tai hallitsemilleen alueille luvatta asetetun vaalimainoksen.

10.  Kaupungin yhteyshenkilöinä vaalimainosasioissa ovat keskusvaalilautakunnan sihteeri Laura Kattelmäki, puh. 040 315 2216 ja tiemestari Kauko Kallio, puh. 040 315 2468.

11. Vaalimainosjärjestelyistä ilmoitetaan vaaleihin osallistuville. Ilmoitus tehdään sähköpostitse puoluetta kunnassa edustavalle järjestölle tai henkilölle. Jos tällaista ei ole, tehdään ilmoitus ko. puolueen puoluetoimistoon. Vaalimainostamisesta löytyy tietoa myös lähempänä vaaleja avattavilla Järvenpään kaupungin internet -sivuilla.

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2021 kuntavaalien vaalimainonta järjestetään esittelytekstin kohdissa 1-11 selvitetyllä tavalla.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus piti tämän asian jälkeen kokoustauon klo 17.33 - 17.43

Valmistelija

  • Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 25.1.2021 § 17 päättänyt kuntavaaleja 2021 koskevan ulkomainonnan järjestämisestä. Päätöksen jälkeen eduskunta on 26.3.2021 päättänyt kuntavaalien siirtämisestä huhtikuulta kesäkuuhun vallitsevasta Covid-19 pandemiasta johtuen. Lakimuutoksen perusteella kuntavaalit järjestetään 13.6.2021. Samassa yhteydessä ennakkoäänestysajanjaksoa on pidennetty viikosta kahteen viikkoon. Oikeusministeriön ylläpitämään vaalitietojärjestelmään on korjattu uuden lain mukaiset päivämäärät.

Vaalimainonta kaupungin vaalimainostelineissä esitetään tapahtuvan uuden lain mukaisen aikataulun mukaan seuraavasti:

1. Kaupungin omistamat vaalimainostelineet pystytetään viimeistään 19.5.2021 ja poistetaan 20.-​ 23.6.2021 välisenä aikana. Kaupunkikehityksen palvelualue tilaa vaalimainostelineiden pystytyksen ja poiston Alltime Oy:ltä.

2. Kuntavaalien vaalimainostelineet pystytetään seuraavasti:

1)           Kävelykatu / torialue / Järnefeltinkatu (torialueella,​ länsireunalla),​
2)           Haarajoen koulun kohdalla,​ Haarajoenkatu,​
3)           Jampan ostoskeskuksessa Oksapolun varrella Wärtsilänkadun alikulun ja ostoskeskuksen välillä,​
4)           Helsingintien varrella Lääkärinkujan läheisyydessä,​
5)           Kyröläntien varrella Horsmatien kulmauksesta hieman Puistotielle päin ja
6)           Vanhankyläntien kevyenliikenteenväylän varrella Rasipolun kohdalla.

3. Jokainen kuntavaaleihin osallistuva puolue,​ valitsijayhdistys tai yhteislista saa vaalimainontaa varten kustakin vaalimainostelineestä yhden paikan. Jos puolueet ovat vaaliliitossa,​ on kullekin puolueelle oltava oma paikka mainostelineessä. Keskusvaalilautakunnalle varataan ehdokaslistojen yhdistelmää varten 1-​2 paikkaa.

4. Vaalimainospaikat telineissä vasemmalta oikealle määräytyvät sen järjestyksen mukaan,​ johon puolueet,​ valitsijayhdistykset  tai yhteislistat on määrätty ehdokaslistojen yhdistelmään. Vaalimainospaikat merkitään mainostelineisiin kunkin puolueen,​ valitsijayhdistyksen tai yhteislistan mukaan.

5. Mainosten taustalevyjen tulee olla kooltaan 120 cm korkeita ja 80 cm leveitä. Telineiden rakenteesta johtuen mainoksen voi asettaa vain taustalevyn toiselle puolelle. Taustalevyt on mainostilaa saaneiden itse hankittava.

6. Vaalimainokset saa asettaa telineisiin aikaisintaan 19.5.2021 ja ne on taustalevyineen poistettava 19.6.2021 mennessä. 

7.  Vaalimainostilaa ei saa luovuttaa toiselle. Ko. tilaan saa asettaa vain sen vaalin vaalimainoksia,​ jota varten tila on luovutettu.

8. Kaupungin omistamilla tai hallitsemilla alueilla ei saa sijoittaa vaalimainoksia muualle kuin vaalimainostelineisiin. Mainonnassa on huomioitava vaalilain säännökset (erityisesti vaalilaki 56 ja 72 §).

9. Kaupunki on oikeutettu siirtämään telineisiin virheellisesti asetetun mainoksen sekä poistamaan omistamilleen tai hallitsemilleen alueille luvatta asetetun vaalimainoksen.

10.  Kaupungin yhteyshenkilöinä vaalimainosasioissa ovat keskusvaalilautakunnan sihteeri Laura Kattelmäki,​ puh. 040 315 2216 ja tiemestari Kauko Kallio,​ puh. 040 315 2468.

11. Vaalimainosjärjestelyistä ilmoitetaan vaaleihin osallistuville. Ilmoitus tehdään sähköpostitse puoluetta kunnassa edustavalle järjestölle tai henkilölle. Jos tällaista ei ole,​ tehdään ilmoitus ko. puolueen puoluetoimistoon. Vaalimainostamisesta löytyy tietoa myös lähempänä vaaleja avattavilla Järvenpään kaupungin internet -​sivuilla.

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää,​ että vuoden 2021 kuntavaalien vaalimainonta järjestetään esittelytekstin kohdissa 1-​11 selvitetyllä tavalla.

 

Käsittely

Kokoustauko 17.03 - 17.13.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Rekisteröidyt puolueet/vaaliasiamiehet, keskusvaalilautakunta, tiemestari Kauko Kallio, kaupungin viestintä