Kaupunginhallitus, kokous 26.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Kuntavaalit 2021, ennakko-, laitos- ja vaalipäivän äänestyspaikat

JARDno-2020-2769

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen päätösvalta

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso kotimaassa on 7.-13.4.2021.

Kunnassa keskeisenä toimijana vaaleihin liittyvissä asioissa on keskusvaalilautakunta. Vaalilain mukaan kunnanhallituksen on kuitenkin hyvissä ajoin päätettävä:

1. kunnassa olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista,
2. ennakkoäänestyspaikkoina olevista sosiaalihuollon toimintayksiköistä (ns. laitosäänestyksestä) sekä
3. vaalipäivän äänestyspaikoista.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat

Vaalilain 9.1 § 1-kohdan mukaan kunnassa olevien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärän ja sijainnin päättää kunnanhallitus. Ennakkoäänestyspaikkoja on oltava jokaisessa kunnassa vähintään yksi.

Viime vuosina ennakkoäänestyspaikkoina ovat toimineet Järvenpää-talo sekä Prisma-keskus, joista jälkimmäinen on ollut paikoista selkeästi vilkkaampi.

Järvenpään K-Citymarketilta on aiempina vuosina tiedusteltu mahdollisuutta järjestää ennakkoäänestyskäyttöön soveltuva tila, mutta aiempina vuosina sopivaa tilaa ei ole järjestynyt. K-Citymarket on syksyllä 2020 ilmoittanut, että kuntavaaleihin 2021 sillä olisi mahdollisesti tarjota ennakkoäänestyskäyttöön erillinen tila, jossa ennakkoäänestys voitaisiin suorittaa vallitseva pandemiatilanne huomioiden. Ennakkoäänestystilaksi K-Citymarket on ehdottanut pysäköintihallin yhteydessä sijaitsevaa entistä pullonpalautustilaa. Tila on kooltaan melko suuri, joten vallitsevan pandemiatilanteen mukaiset turvavälit pystyttäisiin tässä tilassa toteuttamaan ja äänestysjono ohjattua tilan ulkopuolella sijaitsevalle seinustalle. Ennakkoäänestystilaa valittaessa on kuitenkin huomioitava muun muassa tilan sijainti pysäköintihallin yhteydessä. Löydettävyyden näkökulmasta sijainti ei ehkä ole paras mahdollinen. Lisäksi on huomioitava tilan turvallisuuteen ja tervellisyyteen liittyvät näkökulmat (pakokaasut, äänestäjien turvallisuus, kun hallissa liikkuu myös ajoneuvoja).

Prisma-keskukselta saadun vastauksen mukaan heidän kiinteistössäään ei ole tällä hetkellä tyhjiä liiketiloja. Kevään tilannetta ei kuitenkaan tiedetä, sillä tilanne saattaa muuttua lyhyelläkin aikavälillä. Prisma-keskus on ehdottanut alustavasti, että ennakkoäänestyspaikaksi sovittaisiin jokin sellainen käytäväpaikka keskuksessa, joka on toimiva ja turvallinen, ja jonka osalta myös tietoturvan toteutumisesta, sähköistä ja muista ennakkoäänestyksen kannalta välttämättömistä asioista pystytään huolehtimaan. Alustavasti Prisma-keskuksesta on ehdotettu ennakkoäänestyspisteen sijainniksi käytäväpaikkaa, jolla marjamyyjät kesäisin sijaitsevat. Löydettävyyden näkökulmasta tämä sijainti olisi varsin keskeinen. Käytäväpaikkaan liittyy kuitenkin monia haasteita muun muassa vallitsevan pandemiatilanteen, tietosuojan ja tietoturvan sekä vaalisalaisuuden ja äänestysrauhan näkökulmasta.

Järvenpää-talon näyttelytilasta (Järnet, info-pisteen viereinen tila, 1 krs.), joka on myös aikaisempina vuosina toiminut toisena ennakkoäänestyspisteenä, on tehty ennakkovaraus kuntavaalien 2021 ennakkoäänestyksen ajaksi. Mahdollisia muita ennakkoäänestykseen soveltuvia tiloja selvitetään parhaillaan. Ennakkoäänestyspaikkojen osalta ehdotetaan, että kaupunginhallitus hyväksyy ennakkoäänestyspisteeksi Järvenpää-talon näyttelytilan ja muiden ennakkoäänestyspaikkojen osalta asia tuodaan kaupunginhallitukselle päätettäväksi uudelleen heti, kun sopivat tilat tähän tarkoitukseen on löydetty.

Laitosäänestyspaikat

Vaalilain 9.1 § 3-kohdan nojalla ennakkoäänestys on toimitettava sairaaloissa, ympärivuorokautista hoitoa antavissa sekä muissa kunnanhallituksen päätöksellä määrätyissä sosiaalihuollon toimintayksiköissä sekä rangaistuslaitoksissa. Lain mukaisia laitoksia, joissa ennakkoäänestys tulee suorittaa, ovat Järvenpäässä seuraavat:

- Järvenpään päihdesairaala
- Kivipuiston Monipalvelukeskus
- Palvelutalo Kirkkopiha
- Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskussairaala JUST
- Pihlavistokoti
- Lehmustokoti
- Vaahterakoti
- Hoivakoti Milja
- Hoivakoti Elna-Maria
- Hoivakoti Villa Kivi
- Esperi Oy, Narikan hoitokotiyksikkö
- Esperi Oy, Hoitokoti Pähkinä

Vaalipäivän äänestyspaikat

Vaalipäivän äänestyspaikkojen osalta ehdotetaan, että äänestysalueen 001 äänestyspaikka siirretään Vihtakadun koululle. Äänestysalueen 001 äänestyspaikkana on aiempina vuosina toiminut Harjulan koulu, joka on päätetty purkaa. Äänestysalueen 006 osalta ehdotetaan, että äänestypaikka siirretään Kinnarin koululle. Äänestysalueen 006 äänestyspaikkana on aiempina vuosina toiminut Järvenpään Uusi Sosiaali- ja terveyskeskus JUST. Vallitsevassa pandemiatilanteessa terveyskeskusta ei suositella valitsemaan äänestyspaikaksi. Muutosehdotukset on kursivoitu tekstiin alle.

ÄÄNESTYSALUE, vaalipäivän äänestyspaikka ja osoite

001 KAAKKOLA-VANHAKYLÄ-LOUTTI, Vihtakadun koulu, Vihtakatu 32 (aiemmin Harjulan koulu, Verkkotie 12)
002 KESKUSTA, Järvenpää-talo, Hallintokatu 4
003 LEPOLA-TERIOJA, Juholan koulu, Sipoontie 12
004 SORTO-PAJALA, Järvenpään lukio, Lukionkatu 1
005 WÄRTSILÄ-JAMPPA, Saunakallion koulu, Pihkapolku 4
006 KINNARI, Kinnarin koulu, Koulukuja 3 (aiemmin Järvenpään Sosiaali- ja terveyskeskussairaala JUST, Lääkärikuja 1)
007 TERHOLA-SATUMETSÄ-MIKONKORPI-KYRÖLÄ-RISTINUMMI, Kyrölän koulu, Kyröläntie 6 B
008 NUMMENKYLÄ-PELTOLA-ISOKYTÖ, Anttilan koulu, Vanha valtatie 40
009 HAARAJOKI-PIETILÄ-MYLLY, Haarajoen koulu, Haarajoenkatu 2

Päätöksenteon tueksi on pyydetty vammaisneuvostolta lausunto esteettömyyden huomioimisesta äänestyspaikoilla. Lausunto on pykälän oheismateriaalina.

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2021 kuntavaaleissa yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja aikavälillä 7.-13.4.2021 Järvenpään kaupungissa ovat:

Järvenpää-talo
Hallintokatu 4, Järvenpää

Aukioloajat:
- arkisin klo 12-20
- lauantaina ja sunnuntaina klo 10-16

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että ennakkoäänestys laitoksissa toimitetaan vaalilain 9 §:n 3-kohdan perusteella seuraavissa laitoksissa:

Järvenpään päihdesairaala, Kuusitie 36, Haarajoki
Kivipuiston palvelukeskus, Sorronrinne 9, Järvenpää
Palvelutalo Kirkkopiha, Yhteiskouluntie 8, Järvenpää
Järvenpään Sosiaali- ja terveyskeskussairaala JUST, Lääkärikuja 1, Järvenpää
Pihlavistokoti, Jampankaari 4 E, Järvenpää
Lehmustokoti, Jampankaari 4 C, Järvenpää
Vaahterakoti, Jampankaari 1, Järvenpää
Hoivakoti Milja, Tuomonpolku 3 B, Ristinummi
Elna-Marian hoivakoti, Lallankatu 2, Järvenpää
Hoivakoti Villa Kivi, Kiviojantie 12, Järvenpää
Esperi Oy, Narikan hoitokotiyksikkö, Yrittäjänkatu 37-39, 04460 Järvenpää
Esperi Oy, Hoitokoti Pähkinä, Purjopolku 1, 04410 Järvenpää

Kaupunginhallitus päättää lisäksi, että varsinaisen vaalipäivän 18.4.2021 (vaalisunnuntai) äänestyspaikat ovat seuraavat:

ÄÄNESTYSALUE, vaalipäivän äänestyspaikka ja osoite

001 KAAKKOLA-VANHAKYLÄ-LOUTTI, Vihtakadun koulu, Vihtakatu 32
002 KESKUSTA, Järvenpää-talo, Hallintokatu 4
003 LEPOLA-TERIOJA, Juholan koulu, Sipoontie 12
004 SORTO-PAJALA, Järvenpään lukio, Lukionkatu 1
005 WÄRTSILÄ-JAMPPA, Saunakallion koulu, Pihkapolku 4
006 KINNARI, Kinnarin koulu, Koulukuja 3
007 TERHOLA-SATUMETSÄ-MIKONKORPI-KYRÖLÄ-RISTINUMMI, Kyrölän koulu, Kyröläntie 6 B
008 NUMMENKYLÄ-PELTOLA-ISOKYTÖ, Anttilan koulu, Vanha valtatie 40
009 HAARAJOKI-PIETILÄ-MYLLY, Haarajoen koulu, Haarajoenkatu 2

 

Käsittely:

Tämä asia käsiteitiin § 411 jälkeen.

Esittelijä täydensi päätösehdotustaan siten, että päätösehdotukseen lisätään:

"Muiden ennakkoäänestyspaikkojen osalta asia tuodaan kaupunginhallitukselle päätettäväksi uudelleen heti, kun sopivat tilat tähän tarkoitukseen on löydetty."

Päätös

Hyväksyttiin täydennetyn päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Asian aiempi käsittely

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.12.2020 § 418 tehnyt päätöksen kuntavaalien 2021 ennakko-, laitos- ja vaalipäivän äänestyspaikoista. Lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt, että muiden, kuin tuolloin päätettyjen ennakkoäänestyspaikkojen osalta asia tuodaan kaupunginhallitukselle päätettäväksi uudelleen heti, kun sopivat tilat tähän tarkoitukseen on löydetty.

Keu-soten sekä sen jäsenkuntien kuuleminen

Valmistelun tueksi on kuultu keu-sotea sekä sen jäsenkuntia. Tapaamisessa on keskusteltu kuntavaalien järjestämisestä pandemiatilanteessa. Useat jäsenkunnat ovat oikeusministeriönkin suosituksen mukaisesti lisänneet ennakkoäänestyspaikkojen määrää sekä pidentäneet niiden aukioloaikoja. Myös keu-soten tartuntatautilääkäri on pitänyt ennakkoäänestyspaikkojen määrän lisäämistä ja aukioloaikojen pidentämistä perusteltuna ruuhkien ehkäisemiseksi vallitsevassa pandemiatilanteessa.

Monet kunnat ovat tunnistaneet etenkin kauppakeskuksissa sijaitseviin ennakkoäänestyspaikkoihin liittyvänä riskinä niiden mahdollisen ainakin ajoittaisen ruuhkautumisen. Keu-soten tartuntatautilääkäri on todennut, että kauppakeskuksen sisällä sijaitseva ennakkoäänestyspiste ei sinällään sellaisenaan ole hänestä ongelmallinen, mutta mahdollisesta jonotuksesta on pystyttävä huolehtimaan tällaisessakin tilassa siten, että riittävät turvavälit toteutuvat, eikä jono esimerkiksi risteydy muiden kauppakeskuksessa asioivien kanssa. Kunnat pitivät turvallisen jonotuksen järjestämistä mahdollisessa ruuhkatilanteessa ongelmallisena kuvatun kaltaisessa kauppakeskustilassa.

Tapaamisessa oltiin yhtä mieltä siitä, että äänestämään tuleville tulisi olla tarjolla käsidesiä heidän saapuessaan ja lähtiessään äänestyspaikalta.

Kaupungin työsuojeluvaltuutetun kuuleminen

Valmistelun kuluessa on kuultu myös kaupungin työsuojeluvaltuutettua. Valtuutetun kanssa on käyty keskustelua riskien arvioinnista ja niiden hallitsemisesta mahdollisuuksien mukaan.

Kunnalla työnantajana on työturvallisuuslain perusteella velvollisuus huolehtia henkilökuntansa turvallisuudesta riittävällä tavalla. Työturvallisuuslain säännökset koskevat myös sellaisia muita toimijoita, jotka vaikuttavat välillisesti työn ja työympäristön turvallisuuteen.

Luonnos pandemiatilannetta koskevaksi kuntavaaleja 2021 koskevaksi riskienarvioinniksi on pykälän liitteenä.

Ehdotus toiseksi ennakkoäänestyspaikaksi

Valmistelun kuluessa on selvitetty mahdollisuuksia hyödyntää ennakkoäänestyksen toimittamiseen Prisma-keskuksen, Citymarketin sekä kävelykatu Jannen mahdollisia tyhjiä liiketiloja. Kuten jo aiemmin on tuotu esille, Prisma-keskukselta saadun vastauksen perusteella, heillä ei tällä hetkellä ole vapaana tyhjiä liiketiloja, eivätkä he osaa arvioida tilannetta huhtikuun osalta. Prisma-keskus on kuitenkin ilmoittanut, että tarvittaessa ennakkoäänestys saadaan järjestää kauppakeskuksen käytävällä, mikäli kaupunginhallitus näin päättää. Citymarketin ehdottamaa erillistä lämmittämätöntä tilaa pysäköintihallin yhteydessä ei kaupungin työntekijöiden, vaalitoimitsisjoiden ja äänestäjien/kuntalaisten turvallisuus- ja tervellisyysnäkökohdat huomioiden voida pitää ennakkoäänestystilaksi soveltuva. Lisäksi valmistelun kuluessa on selvitetty mahdollisuutta hyödyntää ennakkoäänestyspaikkana Seurojen-taloa, Seutulantien taloa, uima-hallia, Piiroisen liikuntakeskusta, jäähallia, Aholaa sekä kouluja. Kaikkien muiden, paitsi uimahallin ja Aholan osalta, on jouduttu toteamaan, ettei tila ole soveltuva ennakkoäänestyskäyttöön tai ettei soveltuvaa tilaa ole vapaana. Koulujen tiloja voidaan hyödyntää vain, mikäli opetusjärjestelyitä muutetaan.  

Valmistelun perusteella ehdotetaan, että toiseksi ennakkoäänestyspaikaksi kuntavaaleissa 2021 valitaan Järvenpään uimahallin neuvottelutila. Tilaa pidetään turvallisuus- ja tervellisyysnäkökulmat huomioiden parhaana vaihtoehtona toiseksi ennakkoäänestyspisteeksi. Äänestystoimitus on mahdollista suorittaa siten, että jonottaminen tapahtuu turvallisesti rakennuksen ulkopuolella ja äänestystilaan lasketaan kerrallaan vain muutama äänestäjä.

Äänestyspaikkojen aukioloajat

Kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka voidaan avata äänestystä varten aikaisintaan arkipäivinä kello 8 sekä lauantaina ja sunnuntaina kello 9. Vastaavasti ennakkoäänestyspaikka täytyy sulkea arkisin viimeistään kello 20 sekä lauantaina ja sunnuntaina kello 18. Kunnanhallitus määrää kullekin kotimaan yleiselle ennakkoäänestyspaikalle päivittäisen aukioloajan sanottuja rajoja noudattaen.

Äänestyspaikkojen aukioloajat ovat jo aikaisempina vuosina olleet Järvenpäässä lähes lain salliman enimmäispituuden mukaisia Prisma-keskuksessa (arkisin 9-20, la 10-16, su 12-16). Järvenpää-talon osalta on noudatetty lyhyempiä aukioloaikoja (arkisin 12-20, la 10-16, su 10-16).

Aukioloaikojen osalta ehdotetaan, että niitä pidennetään ruuhkautumisen välttämiseksi lakimääräisiin enimmäisaukioloaikoihin siten, että sekä Järvenpää-talon että uimahallin äänestyspiste pidetään avoinna seuraavasti:

  • arkisin klo 8-20
  • la ja su klo 9-18

Lisäksi ehdotetaan, että aukioloaikojen ensimmäinen ja viimeinen tunti rauhotetaan kummallakin ennakkoäänestyspaikalla mahdollisuuksien mukaan riskiryhmien käyttöön.

Mahdolliset muut ennakkoäänestyspaikat

Kokouskutsun julkaisemisen jälkeen kartoitetaan vielä muita mahdollisia ennakkoäänestyspaikkoja. Tällöin on mahdollisesti tarkasteltava myös aukioloaikoja.

Aiheutuvat lisäkustannukset

Kuntavaaleihin 2021 varatussa budjetissa ei ole huomioitu pandemiatilanteesta aiheutuvien lisäkustannusten määrää. Lisäkustannuksia tulee aiheutumaan ainakin tarvittavista suojavälinehankinnoista (käsidesit, maskit, pärskesuojat, visiirit jne.) sekä aiempaa suuremman henkilökuntamäärän palkkioista. Henkilökuntaa tarvitaan sekä ennakkoäänestyspaikoilla että varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikoilla aiempia vuosia enemmän erityisesti ylläpitämään järjestystä ja huolehtimaan äänestämisen sujumisesta turvallisesti ja terveellisesti.

Selostustekstiä on täydennetty

Asian valmistelua on esityslistan julkaisemisen jälkeen jatkettu, jotta toive neljästä ennakkoäänestyspaikasta voidaan täyttää. Asiassa on selvitetty Jampan aluetuvan, Seurakuntakodin, Maahisen, Myllytien toimintakeskuksen ja Kansakoulunkadun koulun sekä erillisen äänestyskontin soveltuvuutta ennakkoäänestyspaikaksi. Kansakoulunkadun koulua lukuun ottamatta nämä tilat eivät olleet käytettävissä tai ne eivät olleet turvallisuuden vuoksi soveltuvia. 

Minkä tahansa koulun nimeäminen ennakkoäänestyspaikaksi edellyttää, että opetusjohtaja on tehnyt päätöksen poiketa koulujen koronaohjeista ennakkoäänestyksen ajaksi. Päätöksellä sallittaisiin kouluyhteisöön kuulumattomien henkilöiden kuntavaaleihin liittyvä asiointi ja työskentely koulussa. Alla oleva päätösehdotus on siten ehdollinen opetusjohtajan päätökselle.

Äänestysaktiivisuuden turvaaminen on tärkeää. Tämän vuoksi esittelijä esittää neljän ennakkoäänestyspaikan valitsemista, joista yksi ennakkoäänestyspaikka on kauppakeskuksessa. Kauppakeskuksessa voidaan tavoittaa myös niitä henkilöitä, jotka eivät mahdollisesti hakeutuisi yksinomaan äänestämään. 

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2021 kuntavaaleissa yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja aikavälillä 7.-13.4.2021 Järvenpään kaupungissa ovat:

Prisma-keskus

Rantakatu 5, 04400 Järvenpää

Aukioloajat:

- arkisin klo 9-20
- lauantaina klo 10-16

- sunnuntaina klo 12-16

Järvenpää-talo

Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää

Aukioloajat:
- arkisin klo 12-20
- lauantaina ja sunnuntaina klo 10-16

Järvenpään uimahalli

Seutulantie 17, 04410 Järvenpää

Aukioloajat:
- arkisin klo 12-20
- lauantaina ja sunnuntaina klo 10-16

Koivusaaren koulu

Pietolankatu 48, 04440 Järvenpää

Aukioloajat:
- arkisin klo 12-20
- lauantaina ja sunnuntaina klo 10-16

Kaupunginhallitus päättää oikeuttaa keskusvaalilautakunnan ylittämään vaalijärjestelyistä johtuen talousarviomäärärahansa.

 

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin § 20 jälkeen.

Kaupunginlakimies Laura Kattelmäki selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksissaan 21.12.2020 § 418 ja 25.1.2021 § 16 päättänyt kuntavaalien 2021 ennakko-, laitos- ja vaalipäivän äänestyspaikoista. Päätösten jälkeen eduskunta on 26.3.2021 päättänyt kuntavaalien siirtämisestä huhtikuulta kesäkuuhun vallitsevasta Covid-19 pandemiasta johtuen. Lakimuutoksen perusteella kuntavaalit järjestetään 13.6.2021. Samassa yhteydessä ennakkoäänestysajanjaksoa on pidennetty viikosta kahteen viikkoon. Oikeusministeriön ylläpitämään vaalitietojärjestelmään on korjattu uuden lain mukaiset päivämäärät.

Lakimuutos ei vaikuta kaupunginhallituksen aiemmin hyväksymiin laitos- ja vaalipäivän äänestyspaikkoihin. Äänestys suoritetaan laitoksissa sekä vaalisunnuntaina kaupunginhallituksen päätöksen mukaisissa laitoksissa ja vaalipäivän äänestyspaikoissa uuden lain mukaista aikataulua noudattaen. Lakimuutoksen perusteella kaupunginhallituksen päätöksen mukaiset ennakkoäänestyspaikat on lisäksi pidettävä auki pidennetyn ennakkoäänestysajanjakson ajan 26.5. - 8.6.2021. Ennakkoäänestyspaikat pidetään auki kyseisellä aikavälillä kaupunginhallituksen 25.1.2021 § 16 päätöksen mukaisin kellonajoin.

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.