Kaupunginhallitus, kokous 26.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kaupunginhallitukselle tiedoksi seuraavat asiakirjat:

  • Kiljavan Sairaala Oy:n osakkeenomistajien 27.2.2018 kokouksen esityslista
  • "uusi" Kiljavan Sairaala Oy:n 27.2.2018 varsinaisen yhtiökokouksen esityslista
  • Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy:n 27.2.2018 varsinaisen yhtiökokouksen esityslista
  • Kiljavan Sairaala Oy:n tilinpäätös ajalta 1.1. -​ 31.12.2017
  • Kiljavan Sairaala Oy:n tilintarkastuskertomus

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Peltola, vs. kaupunginjohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä edellä mainitut asiakirjat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.