Kaupunginhallitus, kokous 24.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 25.4.2019 alkaen.

Iltakouluasiat

  1. klo 16.30 Kiljavan sairaalan ajankohtaiset, Kimmo Behm Kiljavan Sairaala Oy, Jarmo Anttila KEU-sote
  2. klo 16.45 HSL-selvitys, Jyrki Rinta-Piirto Strafica Oy, Aleksi Manninen HSL
  3. klo 17.15 Rantapuiston paviljonki, Antti Nikkanen Mestaritoiminta Oy, Sampo Perttula kaavoitusjohtaja

Iltakouluasiat koskevat pääsääntöisesti keskeneräisiä asioita, joita koskevat asiakirjat ovat lähtökohtaisesti ei-julkisia ennen päätöksentekoa (JulkL 6 § 1 mom 9-k). Asiakirjat saattavat myös olla joko kokonaan tai osittain salassa pidettäviä julkisuuslain tai jonkin erityislain säännöksen perusteella, jolloin ne eivät tule julkisiksi päätöksenteon jälkeenkään.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.