Kaupunginhallitus, kokous 24.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Kaavoitusjohtajan virkavapaus 1.8.2019-31.7.2021

JARDno-2019-1249

Valmistelija

  • Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaavoitusjohtaja on hakenut virkavapautta ajalle 1.8.2019-31.7.2021. Kaavoitusjohtajan virka on asiakkuusjohtajan virka, joka sijoittuu Kaupunkikehityksen palvelualueelle. Kaavoitusjohtajan johtaa yhdyskuntasuunnittelun avainalueetta, joka vastaa toimivan ja ekotehokkaan yhdyskuntarakenteen kehittämisen avainprosessista. 

Kaupunkikehitys on varautunut siihen, että kaavoitusjohtajan viran tehtävät organisoidaan siten, että virkavapaus voidaan myöntää.

Hallintosäännön 4 luvun 51 §:n mukaan yli vuoden kestävän virkavapaan myöntää se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon kaupunginhallitus valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kaupunginhallituksen henkilöstöasiainjaosto. Kaupunginhallitus valitsee asiakkuusjohtajat ja siten myöntää yli vuoden kestävät virkavapaudet.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää kaavoitusjohtaja Sampo Perttulalle virkavapauden ajalle 1.8.2019-31.7.2021.

Päätös

Hyväksyttiin siten, että päätökseen lisätään kaavoitusjohtajan nimi.

Tiedoksi

Kaavoitusjohtaja, kaupungin johtoryhmä, kaupunkikehityksen johtoryhmä, palvelussuhdepäällikkö