Kaupunginhallitus, kokous 24.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Henkilöstökertomus 2018

JARDno-2019-1146

Valmistelija

  • Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstökertomuksen tavoitteena on myötävaikuttaa henkilöstön, työyhteisöjen ja johtamisen kehittymiseen. Henkilöstökertomuksessa kuvataan monien eri tunnuslukujen avulla henkilöstörakennetta sekä henkilöstön tilaa. Henkilöstökertomus tuottaa tietoa kehittämiskohteiden määrittelyn tueksi niin päättäjille kuin kaupungin johdolle, esimiehille sekä henkilöstölle. Henkilöstökertomuksen tulosten avulla asetetaan tavoitteita ja voidaan seurata tavoitteiden toteutumista palvellen siten kaupunkistrategian seurantaa ja päätöksentekoa.

Henkilöstökertomuksessa kuvattu vuoden 2018 henkilöstöresurssia ja työhyvinvoinnin tilaa tunnuslukujen avulla; henkilöstömäärää, henkilöstörakennetta, henkilöstön vaihtuvuutta sekä sairauspoissaolojen ja tapaturmien määrää ja pituutta. Näiden tunnuslukujen lisäksi henkilöstökertomuksessa kuvataan esimiestyön ja johtamisen kehittämistä, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuden toteutumista, rekrytointia, viestintää, tuloksellisesta työnteosta palkitsemista, työhyvinvoinnin toimenpiteitä, strategista henkilöstösuunnittelua sekä kaupunkistrategian toteuttamiseen vaadittavaa osaamista.

Työpaikkojen hyvinvointia ja hyviä työtuloksia tuottavat esimiehet ja työntekijät yhdessä kehittämällä työtään yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Asiakaslähtöistä ja moniammatillista toimintakulttuuria sekä prosessimaisen toimintatavan juurruttamista käytäntöön on jatkettu. Vuoden 2018 aikana on valmisteltu sosiaali- ja terveyspalvelujen irtautuminen 1.1.2019. Uuden Järvenpään organisaation on valmisteltu myös vuoden 2018 aikana. Johtamisen kehittämisessä lähtökohdaksi on otettu tulevaisuuden tarpeita vastaava työ- ja toimintakulttuurin kehittäminen siten, että se tukee työntekijöiden tuloksellisuutta ja työhyvinvointia sekä houkuttelee myös tulevaisuudessa osaavia työntekijöitä. Tulevaisuuden johtamisen ja työkulttuurin muutos, itseohjautuvien tiimien toimintamalli, merkitsee muutosta sekä johtamisessa että työntekijöiden itsensä johtamisen taidoissa.

Henkilöstökertomus 2018 on käsitelty kaupungin yhteistyötoimikunnan kokouksessa 9.4.2019 ja henkilöstöasiainjaostossa 16.4.2019.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus merkitsee Henkilöstökertomuksen 2018 tiedoksi ja päättää lähettää sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

KV, henkilöstöasiainjaosto, kaupungin johtoryhmä, palvelussuhdepäällikkö