Kaupunginhallitus, kokous 24.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Ero luottamustehtävistä / Hongisto Lauri

JARDno-2019-1282

Valmistelija

 • Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Lauri Hongisto on  lähettämällään sähköpostilla ilmoittanut muutaneensa toiselle paikkakunnalle ja pyytävänsä tällä perusteella eroa seuraavista luottamustehtävistä:

 1. Järvenpään kaupunginvaltuuston varajäsenyys (vihr.) 
 2. hyvinvointilautakunnan jäsenyys
 3. Keski-Uudenmaan Vesi -lautakunnan varajäsenyys

Kuntalain 71 §:n 1-kohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Kuntalain 78 §:n 1 mom:n mukaisesti, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi.

Lauri Hongisto on ollut järjestyksessä kolmas keskusvaalilautakunnan vahvistama vihreiden varavaltuutettu. Keskusvaalilautakunnan tulee nimetä / vahvistaa edellisen kunnallisvaalien tuloksen perusteella kolmas vihreiden varavaltuutettu.

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 17 §:n mukaan valtuusto valitsee opetus- ja kasvatus-, hyvinvointi- ja kaupunkikehityslautakunnan jäsenet. Valtuuston tulee todeta Hongiston menettäneen vaalikelpoisuutensa Järvenpään kaupungin luottamustoimiin ja valita hyvinvointilautakuntaan varsinainen jäsen hänen tilalleen sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

 1. toteaa Lauri Hongiston menettäneen kuntalain 71 §:n mukaisen yleisen vaalikelpoisuutensa Järvenpään kaupungin luottamustoimiin kotipaikan muuttumisen takia.
 2. toteaa Lauri Hongiston luottamustehtän Järvenpään kaupunginvaltuuston varajäsenenä päättyneen.
 3. toteaa Lauri Hongiston luottamustehtävän hyvinvointilautakunnan jäsenenä päättyneen.
 4. päättää valita hyvinvointilautakuntaan varsinaisen jäsenen Lauri Hongiston tilalle sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Käsittely

Käsittelyn kuluessa kaupunginlakimies Laura Kattelmäki totesi, että Hongistoa on pyydetty täsmentämään eropyyntöään Keski-Uudenmaan Vesi -lautakunnan varajäsenyyden osalta. Hongisto on täsmentänyt pyyntöään siten, että eropyyntö koskee Keski-Uudenmaan Vesi (ent. Tuusulan Seudun Vesilaitos) kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenyyttä, johon Järvenpään kaupunginvaltuusto on hänet päätöksellään 12.6.2017 § 17 valinnut.

Esittelijä muutti päätösehdotustaan. Muuttunut päätösehdotus kuului seuraavasti:

"Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

 1. toteaa Lauri Hongiston menettäneen kuntalain 71 §:n mukaisen yleisen vaalikelpoisuutensa Järvenpään kaupungin luottamustoimiin kotipaikan muuttumisen takia.
 2. toteaa Lauri Hongiston luottamustehtävän Järvenpään kaupunginvaltuuston varajäsenenä päättyneen.
 3. toteaa Lauri Hongiston luottamustehtävän hyvinvointilautakunnan jäsenenä päättyneen.
 4. toteaa Lauri Hongiston luottamustehtävän Keski-Uudenmaan Vesi (ent. Tuusulan Seudun Vesilaitos) kuntayhtymän yhtymävaltuustossa Irja Paloheimon varajäsenenä päättyneen.
 5. päättää valita hyvinvointilautakuntaan varsinaisen jäsenen Lauri Hongiston tilalle sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
 6. päättää valita Keski-Uudenmaan Vesi (ent. Tuusulan Seudun Vesilaitos) kuntayhtymän yhtymävaltuustoon Irja Paloheimon varajäsenen Lauri Hongiston tilalle sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi."

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muuttuneen ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KV, KV päätöksen jälkeen: eronnut, valittu / valitut, kirjaamon lähiesimies