Kaupunginhallitus, kokous 2.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Yhtiökokousedustajan nimeäminen: Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy

JARDno-2019-1013

Valmistelija

  • Pentti Laari, tietohallintopäällikkö, pentti.laari@jarvenpaa.fi

Perustelut

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli 11.2.2019 § 37 konserniyhteisöjen edustajien nimeämistä.

Kokouksessa ei nimetty yhtiö- ja vuosikokousedustajia, vaan todettiin, että jatkossa yhtiökokous-/vuosikokouskutsut otetaan omina asioinaan kaupunginhallituksen käsittelyyn. Samassa yhteydessä nimetään yhtiökokousedustaja ja annetaan mahdollinen ohjeistus.

Keski-Uudenmaan infotrmaatioteknologia Oy:ltä on tullut kutsu 25.4.2019 järjestettävään yhtiökokoukseen. 

TP

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä kaupungin edustajaksi Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiökokoukseen tietohallintojohtaja Toni Pallaspuron tai kaupunginjohtajan valitseman henkilön.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

tietohallintojohtaja, kaupungin johtoryhmä, Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n toimitusjohtaja