Kaupunginhallitus, kokous 2.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Konsernipalvelujen vuoden 2018 käyttösuunnitelman toteuma

JARDno-2018-2158

Valmistelija

  • Kirsi Rinne, talouspäällikkö, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi konsernipalveluiden käyttösuunnitelman vuodelle 2018 kokouksessaan 18.12.2017 § 176. Konsernipalveluiden käyttösuunnitelman taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan hallitukselle kolmannesvuosittain. 

Liitteenä on konsernipalveluiden käyttösuunnitelman toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisvertailu vuoden 2018 lopussa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  • hyväksyä Konsernipalvelujen käyttösuunnitelman tavoitteiden toteumat ajalta 1.1. – 31.12.2018 liitteen mukaisesti

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Konsernipalvelujen johtoryhmä