Kaupunginhallitus, kokous 2.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus 1.6.2019-31.5.2021

JARDno-2019-847

Valmistelija

  • Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaan Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus kiertävät kahden vuoden välein kuntakohtaisesti kuntien asukasluvun (vuoden 2009) mukaisessa suuruusjärjestyksessä siten, että nimeämisvuorossa asukasluvultaan suurin kunta nimeää puheenjohtajan ja toiseksi suurin kunta varapuheenjohtajan. Järvenpään kaupungin edustaja aloitti ympäristölautakunnan puheenjohtajuuden vuonna 2009 Nurmijärven liityttyä ympäristökeskukseen vasta vuoden 2013 alussa.

Tuusulan kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan Tuusulan valtuusto vahvistaa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnan.

Uuden kuntalain (410/2015) seurauksena 1.1.2013 alkanutta valtuustokautta jatkettiin toukokuun 2017 loppuun ja nelivuotiset valtuustokaudet siirtyivät kalenterivuoden vaihteesta touko - kesäkuun vaihteeseen. Näin ollen 1.6.2017 alkanut ympäristölautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kaksivuotinen toimintakausi päättyy 31.5.2019. Puheenjohtajan nimeämisvuoro toimintakaudelle 1.6.2019 – 31.5.2021 siirtyy Järvenpäälle ja varapuheenjohtajan nimeämisvuoro Tuusulalle (ks. alla oleva taulukko).

 

Valtuustokausi

Vuosi/

toimintakausi

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Kunta

Nimi

Kunta

Nimi

2009-2012

2009

Järvenpää

Tuula Siltasari-Peltonen

Tuusula

Petri Ahonen

2010

2011

Tuusula

Petri Ahonen

Kerava

Matti Nieminen

2012

2013-V/2017

2013

Kerava

Satu Salmela-Vierisalo

Mäntsälä

Heta Ravolainen-Rinne

2014

2015

Mäntsälä

Anneli Sundberg

Nurmijärvi

Jerry Latva

V/2017

VI/2017-V/2021

VI/2017

Nurmijärvi

Yrjö Kivinen

Järvenpää

Jaana Hono

V/2019

VI/2019

Järvenpää

 

Tuusula

 

V/2021

 

Järvenpään kaupungin edustajat Keski- Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristölautakunnassa ovat

Varsinainen jäsen                  Varajäsen

Sanna Piiroinen                      Esa Kukkonen        (KOK)

Jaana Hono (vpj)                   Jouni Tallgren          (SDP)

Juha Timonen                        Lea Lehtola              (PS)

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää valita Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan puheenjohtajan toimintakaudelle 1.6.2019 - 31.5.2021. 

 

Päätös

Päätettiin yksimielisesti jättää asia pöydälle.

Tiedoksi

KV 29.4