Kaupunginhallitus, kokous 2.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Ero luottamustehtävästä / Isoahde Henri

JARDno-2019-851

Valmistelija

 • Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henri Isoahteen sähköposti kaupunginsihteerille 10.3.2019:

 

Olen muuttanut pois Järvenpäästä Vantaalle 1.3.2019. Minulla on seuraavat luottamushenkilöpaikat, joista irtisanoudun pois muuton johdosta.

- Järvenpään veden johtokunnan varapaikka

- Koy Mannilantien liiketalon varapaikka

- Vaalilautakunnan varapaikka

 

Ystävällisin terveisin,

Henri Isoahde

 

Kuntalain 71 §:n 1-kohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on.

Kuntalain 78 §:n 1 mom:n mukaisesti, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi.

 

Henri Isoahteen luottamustehtävät

Järvenpään Veden johtokunta

 • Risto Aspin (KOK) henkilökohtainen varajäsen
 • valinta kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan

KOY Mannilantien liiketalon varapaikka

 • Tero -Pekka Lehtosen (KOK) varajäsen
 • valinta kuuluu kaupunginhallituksen toimivaltaan

Vaalilautakunnan varapaikka

 • valinta kuuluu kaupunginhallituksen toimivaltaan

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, koska Henri Isoahde on menettänyt vaalikelpoisuutensa Järvenpään kaupungin luottamustehtäviin paikkakunnalta pois muuton takia 1.3.2019 lukien,

 1. todeta Henri Isoahteen luottamustehtävän KOY Mannilantien Liiketalon varsinaisen jäsenen Tero-Pekka Lehtosen varajäsenenä päättyneen
 2. valita KOY Mannilantien Liiketalon varsinaiselle jäsenelle Tero-Pekka Lehtoselle varajäsenen Henri Isoahteen sijaan 
 3. todeta, että vaalilautakunnan varapaikan osalta kaupunginhallitus on tehnyt erillisen päätöksen kokouksessaan 18.3.2019 § 71
 4. esittää, että kaupunginvaltuusto päättää todeta Henri Isoahteen luottamustehtävän Järvenpään Veden varsinaisen jäsenen Risto Aspin henkilökohtaisena varajäsenenä päättyneen ja valita Risto Aspin henkilökohtaisen varajäsenen Henri Isoahteen sijaan Järvenpään Veden johtokuntaan

Käsittely

Kaupunginhallitus päättää, koska Henri Isoahde on menettänyt vaalikelpoisuutensa Järvenpään kaupungin luottamustehtäviin paikkakunnalta pois muuton takia 1.3.2019 lukien, että

 1. todeta Henri Isoahteen luottamustehtävän KOY Mannilantien Liiketalon varsinaisen jäsenen Tero-Pekka Lehtosen varajäsenenä päättyneen
 2. valita KOY Mannilantien Liiketalon varsinaiselle jäsenelle Tero-Pekka Lehtoselle varajäseneksi Lars-Erik Wilskmanin
 3. todeta, että vaalilautakunnan varapaikan osalta kaupunginhallitus on tehnyt erillisen päätöksen kokouksessaan 18.3.2019 § 71
 4. esittää, että kaupunginvaltuusto päättää todeta Henri Isoahteen luottamustehtävän Järvenpään Veden varsinaisen jäsenen Risto Aspin henkilökohtaisena varajäsenenä päättyneen ja valita Risto Aspin henkilökohtaisen varajäsenen Henri Isoahteen sijaan Järvenpään Veden johtokuntaan Kari J Hietalan.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Eronnut, valittu, KOY Mannilantie Liiketalo,