Kaupunginhallitus, kokous 2.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Edustajan nimeäminen Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokoukseen

JARDno-2019-1074

Valmistelija

  • Kirsi Rinne, talouspäällikkö, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli 11.2.2019 § 37 konserniyhteisöjen edustajien nimeämistä.

Kokouksessa ei nimetty yhtiö- ja vuosikokousedustajia, vaan todettiin, että jatkossa yhtiökokous-/vuosikokouskutsut otetaan omina asioinaan kaupunginhallituksen käsittelyyn. Samassa yhteydessä nimetään yhtiökokousedustaja ja annetaan mahdollinen ohjeistus.

Kuntien Tiera Oy:ltä on tullut kutsu 24.4.2019 järjestettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen. Yhtiökokouskutsun ohessa toimitettu tilinpäätösmateriaali on liitetty pykälän liitteeksi. 

TP

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä kaupungin edustajaksi Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokoukseen Toni Pallaspuron tai kaupunginjohtajan nimeämän henkilön. 

Päätös

Hyväksyttiin.