Kaupunginhallitus, kokous 2.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Edustajan nimeäminen Kiljavan Sairaala Oy:n yhtiökokoukseen

JARDno-2019-1067

Valmistelija

  • Kirsi Rinne, talouspäällikkö, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli 11.2.2019 § 37 konserniyhteisöjen edustajien nimeämistä.

Kokouksessa ei nimetty yhtiö- ja vuosikokousedustajia, vaan todettiin, että jatkossa yhtiökokous-/vuosikokouskutsut otetaan omina asioinaan kaupunginhallituksen käsittelyyn. Samassa yhteydessä nimetään yhtiökokousedustaja ja annetaan mahdollinen ohjeistus.

Kiljavan Sairaala Oy:ltä on tullut kutsu 9.4.2019 järjestettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouskutsun yhteydessä toimitettu tilinpäätösmateriaali on lisätty pykälän liitteeksi. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää valtuuttaa kaupunginjohtajan nimeämään kaupungin edustajan Kiljavan Sairaala Oy:n yhtiökokoukseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

nimetty kokousedustaja, kaupunginjohtaja, Kiljavan Sairaala Oy