Kaupunginhallitus, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 LISÄPYKÄLÄ: Rajoitukset kunnan velvollisuuteen järjestää varhaiskasvatusta (lisäpykälä)

JARDno-2020-768

Valmistelija

  • Mikko Mäkelä, varhaiskasvatusjohtaja, mikko.makela@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valtioneuvosto on valmiuslain käyttöönottoon liittyen antanut 17.3.Asetuksen varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista.

Asetuksen 2 §:n mukaan kunta voi luopua varhaiskasvatuksesta annetun lain (540/2018) mukaisen varhaiskasvatuksen järjestämisvastuusta, jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat voivat järjestää lapsen hoidon muutoin.

Arvion lapsen hoidon tarpeesta tekevät viime kädessä lapsen vanhemmat tai muut huoltajat. Mikäli lapsi tarvitsee hoitoa valmiuslain ollessa voimassa, sitä ei välttämättä pystytä kaikissa tapauksissa järjestämään lapsen normaalissa varhaiskasvatusyksikössä.

TL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Järvenpää luopuu varhaiskasvatuksesta annetun lain (540/2018) mukaisen varhaiskasvatuksen järjestämisvastuusta valmiuslain ollessa voimassa,  jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat voivat järjestää lapsen hoidon muutoin.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Varhaiskaasvatusjohtaja, talous- ja hallintopäällikkö hyvo/opka